Dodał: Adam KrzemińskiŚwiatowy Dzień Wody w Ligowie

 Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca. Ten wyjątkowy dzień ma uświadomić wszystkim mieszkańcom Ziemi, że woda to największe dobrodziejstwo, to prawdziwy skarb. Jeżeli jej zabraknie, to przestanie istnieć życie. Dlatego wodę należy cenić, chronić i oszczędzać. Takie przesłanie przekazali swoim koleżankom i kolegom uczniowie klasy Va, którzy rozpoczęli spotkanie. Potem pan A. Krzemiński w prezentacji multimedialnej pogłębił wiedzę uczniów na temat znaczenia, wykorzystywania i sposobów oszczędzania wody. Zdobyte wiadomości bardzo przydały się dzieciom, które w dalszej części spotkania rozwiązywały  rebusy, wykreślanki, quizy, zagadki. Uczniowie nie mieli problemu z wypisaniem prostych sposobów na oszczędzanie wody czy wyliczeniem ryb słodkowodnych albo ptactwa zamieszkującego środowisko wodne. Wszystkie zabawy przygotowały i przeprowadziły panie: A. Różańska, M. Rochowicz, G. Kowalska, A. Kamińska, I. Wiśniewska. Komisja, którą tworzyli: pani dyrektor, pani M. Juszczyk i pan A. Krzemiński sprawdzali odpowiedzi i przydzielali punkty.
   Mamy nadzieję, że spotkanie z okazji Światowego Dnia Wody dostarczyło wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. A przede wszystkim uświadomiło, że wodę trzeba chronić, może to czynić każdy z nas! Dodała: Rada Pedagogiczna SP Ligowo
Wielkanocna Zbiórka Żywności

 W dniach od 11 do 13 marca br. w 3 ligowskich sklepach odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Wzięło w niej udział 71 uczniów naszej szkoły. Swoją obecnością kwestujące dzieci chętnie wsparli rodzice i nauczyciele. Klienci miejscowych sklepów okazali się bardzo hojni. Dzięki ich ofiarności zebrano dużo artykułów żywnościowych. Głównie były to: cukier, mąka, makaron, olej, herbata, kasza i inne. Z zebranej żywności przygotowano 23 paczki, które trafiły do potrzebujących rodzin z terenu Ligowa i okolic.
 Serdecznie dziękujemy właścicielom sklepów za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki żywności. Jesteśmy także wdzięczni rodzicom za wielką pomoc i zaangażowanie. Ogromne podziękowania należą się również tym wszystkim , którzy byli nieobojętni na prośby kwestujących o wsparcie. To właśnie dzięki nim przygotowano 23 świąteczne paczki.


 Dodali:  Dyrektor i Rada Pedagogiczna SP Ligowo
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

   6 marca 2016 r. przeżyliśmy w naszej wspólnocie podniosłą uroczystość Nawiedzenia Kopii Obrazu Jasnogórskiego. Było to niewątpliwe ważne wydarzenie pod względem religijnym, ale też historycznym i społecznym. Powitanie Obrazu odbyło się na placu przed naszą szkołą, która wcześniej została pięknie udekorowana przez uczniów naszej szkoły. Główną rolę odegrały tu liczne rysunki, wykonane samodzielnie przez nasze dzieci. W procesji z Obrazem wzięli udział członkowie kółka tanecznego i grupy powstańczej wraz z opiekunkami: E. Kowalską i E. Sulińską, którzy w swych strojach stworzyli honorową asystę. Tym grupom towarzyszyły również A. Kamińska i M. Pomierska. Swoje miejsce w procesji mieli także zuchy pod opieką E. Jankowskiej, A. Różańskiej i M. Daniszewskiej. Nie zabrakło również pocztu sztandarowego naszej szkoły. Pozostali uczniowie uczestniczyli w uroczystości pod opieką swoich wychowawców. Podczas procesji do kościoła, Obraz Matki Bożej podejmowany był przez różne stany w tym także przez nauczycieli. W imieniu naszej szkoły uczynili to: dyrektor M.J. Kierzkowska, G. Kowalska, I. Wiśniewska, M. Juszczyk, M. Pączkowski oraz przedstawiciel SP w Czermnie, W. Bońkowski. Podczas Mszy św. inaugurującej dobę nawiedzenia, wartę przy obrazie pełnili członkowie kółka tanecznego, grupy powstańczej, zuchy, strażacy i harcerze. Uroczystości powitania przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. Wzięło w niej udział wielu kapłanów, obecne były władze samorządowe, poszczególne grupy i stany społeczne oraz wielka rzesza mieszkańców Ligowa, okolic i gości. Nazajutrz uczniowie uczestniczyli we Mszy św. przed Obrazem Matki Bożej. Zaś do tego wydarzenia przygotowaliśmy się przez udział w Rekolekcjach Maryjnych, które odbyły się bezpośrednio przed nawiedzeniem.


  Dodał:A. Krzemiński

   Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy

 IV Ogólnopolski Konkurs dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą
BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ IV EDYCJA

Hasło konkursu:  Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

     Nasza szkoła w roku szkolnym 2014/2015, przystąpiła do konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ, który  przebiegał w okresie od 18 maja 2015 r. do 18 lutego 2016 r. (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień). Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.  Przystępując do konkursu wykonaliśmy 11 zadań, każde z zadań otrzymało maksymalną ilość punktów od jury konkursu. W realizację zadań konkursowych  zaangażowali się wszyscy nauczyciele i cała społeczność uczniowska. Koordynatorami konkursu byli Michał Pączkowski i Elżbieta Kowalska. Z niecierpliwością czekamy na tytuł Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

Sprawozdanie Bezpieczna szkoła

Konkurs Bezpieczna szkoła

  Dodała: Elżbieta Kowalska
Ferie w szkole - wycieczka do Torunia

   W dniu 04.02.2016. uczniowie z klas III – VI wybrali się na wycieczkę do magicznego miejscu w Toruniu.
           To była wyprawa do kopalni wiedzy Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu. Centrum Nowoczesności ,,Młyn Wiedzy'' to pierwsze centrum nauki w regionie kujawsko – pomorskim. Na początku naszej wizyty dzieci uczestniczyły w lekcji dydaktycznej zatytułowanej  ,,Wszystko Gra”. Podczas tej lekcji uczniowie samodzielnie wykonywali instrumenty muzycznej wykorzystując do tego różnorodne materiały takie jak  kartonowe rurki , ryż, patyczki do lodów lub gumki do włosów. Pod koniec lekcji wszyscy uczestnicy stanowili muzyków grających we wspólnej orkiestrze, a dyrygentem  był Pan prowadzący zajęcia. Po warsztatach udaliśmy się na  zwiedzanie poszczególnych wystaw na 6 piętrach budynku. Jedną z wystaw która szczególnie spodobała się dzieciom była wystawa,, Rzeka”. Ekspozycja nawiązuje do przepływającej przez Toruń Wisły. Dzięki tej ekspozycji pokazujemy ciekawostki przyrodnicze charakterystyczne dla górnego, środkowego oraz dolnego biegu rzeki.  Na wystawie znajdują się modele, m.in. oczyszczalni ścieków i tamy. Zgodnie z ideą Centrum Nowoczesności wszystkie eksponaty wystawy są interaktywne, umożliwiają samodzielne wykonywanie eksperymentów oraz obserwację zjawisk fizycznych. Pomogą w tym liczne stanowiska o tematyce hydrologicznej, biologicznej oraz ekologicznej. Po wspaniałych chwilach spędzonych  w młynie wiedzy zjedliśmy  posiłek w Mac Donaldzie a następnie dla poprawienia kondycji sportowej udaliśmy się na basen w Miejskim Ośrodku  Centrum i Rekreacji.


  Dodała: Ewa Sulińska, Elżbieta Kowalska
STOP DOPALACZOM !

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie rozpoczęła starania o przyznanie jej tytułu szkoły wolnej od dopalaczy. W związku z tym podjęła wiele działań. 

W klasach i na szkolnym korytarzu pojawiły się gazetki o zgubnych skutkach zażywania dopalaczy. Dzieci przygotowały także prace plastyczne.

6 listopada 2015 roku odbyło się zebranie z rodzicami nt. niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.  Podczas spotkania rodzice obejrzeli prezentację multimedialną pt. Dopalacze kradną życie. Została ona przygotowana przez panią Monikę Pomierską. W dalszej części zebrania rodzice obejrzeli film pt. Dopalacze – nie zamykaj oczu. Historie opowiadane przez młodych ludzi bardzo poruszyły zgromadzonych na sali. Dlatego wszyscy bez wahania złożyli swoje podpisy na Pakcie przeciwko dopalaczom.

    9 listopada 2015 roku również starsi uczniowie naszej szkoły obejrzeli prezentację i film o zgubnych skutkach sięgania po dopalacze. Bardzo wielu z nich przyłączyło się do Paktu przeciwko dopalaczom, składając na nim swój podpis.

Na lekcjach wychowawczych i przyrody były przeprowadzane pogadanki o dopalaczach. Natomiast nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach podejmujących tematykę uzależnienia od narkotyków.

28 stycznia 2016 roku na zebraniu rodziców obecni byli przedstawiciele policji.  Omówili problem dopalaczy ze swojego punktu widzenia. Panowie opowiadali  o odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. W dalszej części zebrania głos zabrał lekarz dr Janusz Maciejewski. Pan doktor opowiadał o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą korzystanie z dopalaczy. Uczulił także rodziców na pierwsze symptomy uzależnienia. Poinformował zebranych o placówkach położonych na terenie powiatu sierpeckiego i Płocka, które zajmują się  leczeniem osób uzależnionych. Potem wszyscy zgromadzeni obejrzeli film, w którym wystąpili uczniowie naszej szkoły. Spotkanie z rodzicami zakończyło się wręczeniem im ulotek, zostały one przygotowane przy współpracy z Centrum Kształcenia na Odległość.

Obejrzenie filmu nt. dopalaczy z udziałem uczniów naszej szkoły i wręczenie rodzicom ulotek przygotowanych przy współpracy z Centrum Kształcenia na Odległość zakończyło spotkanie z rodzicami.
Mamy nadzieję, że działania podjęte przez szkołę uchronią nasze dzieci przed zgubnym nałogiem jakim są dopalacze.


  Dodała: Irena Wiśniewska  Bal karnawałowy z Wodzirejem

    Jak karnawał, to karnawał… przedszkolaków i uczniów klas młodszych odwiedzili aktorzy z teatru VAŚKA, który nawiązuje do tradycji dawnych wędrownych lalkarzy przemieszczających się  z miejsca na miejsce, grając, bawiąc i wzruszając publiczność. Dzieci obejrzały spektakl „Lato w środku zimy” a następnie bawiły się z aktorami  i wodzirejem w rytmach latino – amerykańskich. Wszyscy świetnie się bawili.


  Dodała: Aneta Kamińska, Elżbieta Kowalska  
KONKURS SZKOŁA NA CZASIE E - PODRĘCZNIKI W KLASIE

 ORE ogłosił konkurs na najciekawszy pomysł na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników. Zajęcia mogły być prowadzone w szkole, w środowisku lokalnym lub jako praca domowa. Scenariusz może zakładał wykorzystanie e-podręczników bezpośrednio przez uczniów lub pracę z e-podręcznikami w klasie, np. z wykorzystaniem rzutnika i ekranu lub tablicy multimedialnej. Wyższą ocenę można było otrzymać także za zastosowanie metody projektu badawczego.

 Konkurs realizowano w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Z niecierpliwością czekaliśmy na ogłoszenie wyników.  Komisja konkursowa na etapie ogólnopolskim wyłoniła 11 laureatów oraz przyznała 2 nagrody dodatkowe.

 Z ogromną radością informujemy, że zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii edukacja wczesnoszkolna w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła na czasie – e-podręczniki w klasie”. Jako laureaci pierwszego miejsca otrzymaliśmy pamiątkowe tabliczki oraz 30 tabletów i 3 szafy do przechowywania i ładowania sprzętu elektronicznego .

 22 stycznia w Warszawie w budynku Ośrodka Rozwoju Edukacji z udziałem Pani Małgorzaty Szybalskiej , dyrektora Departamentu Jakości w MEN odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”. Na galę pojechała pięcioosobowa delegacji: Elżbieta Kowalska – autorka zwycięskiego projektu, dyrektor szkoły Maria Jolanta Kierzkowska, uczniowie klasy III Paulina Świeżyńska, Sara Kruszewska, Aleksandra Leszczyńska.  Na gali zwycięzcy zaprezentowali swoje projekty. Nagrody i wiele słów uznania laureaci otrzymali od dyrektora ORE, Pana Marka Piotrowskiego, Pani Małgorzaty Szybalskiej z Departamentu MEN oraz członków komisji konkursowej.


Lista nagrodzonych szkół - Edukacja wczesnoszkolna

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ligowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie śląskiejI nagroda – 30 tabletów wraz z szafą na sprzęt elektroniczny
II nagroda – 5 tabletów
III nagroda – 1 tablet

Wjęcej informacji  tutaj

 Dodała: dyrektor szkoły Maria Kierzkowska

24. Finał WOŚP Mierzymy wysoko!

Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów

  W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjdzie na ulice nie tylko polskich miast i wsi, ale także zagra w kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych Finałach. Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać przekazując datki zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności Fundacji.
         Nasza szkoła po raz 16 włączyła się do akcji  WOŚP, aby pomóc w uzupełnieniu braków na oddziałach specjalistycznych. Wolontariusze Zuzia Sikorska, Małgosia Brzezińska, Asia Adamczyk, Marta Żołnowska, Natalka Bombalicka wraz z opiekunami panią Moniką Pomierską, Anetą Kamińską, Grażyną Kowalską i Elżbietą Kowalska przygotowali szereg działań mających wspomóc Orkiestrę Jurka Owsiaka. Na terenie szkoły zorganizowano sklepik, dyskotekę, loterię fantowa, zbiórkę do puszek wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Zbiórka do puszek została również przeprowadzona w okolicznych zakładach pracy, wśród mieszkańców Ligowa, a także na terenie Urzędu Gminy Mochowo.

         Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbiórki pieniędzy
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!  Dodały: E. Kowalska, E. Sulińska, M. Pomierska  Nocny występ na scenie WOŚP

  10 stycznia w niedzielę na Placu Skępski Rynek zespół taneczny z naszej szkoły wystąpił gościnnie na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tancerze zaprezentowali się w tańcach tradycyjnych. Brawurowo i w nietypowych warunkach – na ulicy - odtańczyli poloneza, mazura i polkę. Po występach w MCK ugoszczono nas pizzą, naleśnikami i gorącą zupą. Pychota.


  Dodały: E. Kowalska, E. Sulińska, M. Pomierska  
Jasełka 2015 w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

  Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku: 18 grudnia 2015 r. o godzinie 11.30 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się: Wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski, ks. kan. Andrzej Zembrzuski,  radni, emeryci, zaproszeni goście, Pani Dyrektor Maria Jolanta Kierzkowska, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły i ich rodzice. Pani Dyrektor powitała zgromadzonych gości i oddała głos organizatorom. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali  zdolni aktorzy i wokaliści. W tegorocznych Jasełkach oprócz uczniów na scenie wystąpił Pan Wójt Zbigniew Tomaszewski, który w sposób iście aktorski wywiązał się z powierzonej roli, rodzice: Pan Zbigniew Żołnowski, Andrzej Lewandowski, Mariusz Adamczyk oraz nauczyciele: Pani Monika Pomierska i Ewa Jankowska. Ksiądz Proboszcz z Panem Adamem przy akompaniamencie zespołu gitarowego zaśpiewali kolędę „ Przybieżeli do Betlejem pasterze”.  Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, zobaczyć scenę Zwiastowania, piekło z Lucyferem i diabłami, komisariat i spis ludności w sposób humorystyczny, oraz gości odwiedzających stajenkę: wójta, murarza, taksówkarza, lekarza, nauczyciela i dzieci. Całość przedstawienia  przeplatana była kolędami i pastorałkami. Ogromne zaangażowanie aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Puentą biblijnej historii były słowa piosenki „ Kolęda dla nieobecnych”, a wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki  - świąteczne anioły. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń Pani Dyrektor Marii Kierzkowskiej, Wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego, ks. Proboszcza Andrzeja Zembrzuskiego. Po sesji zdjęciowej w świątecznych nastrojach wszyscy udali się na  spotkanie wigilijne. Część artystyczną przygotowali Pani Ewa Sulińska, Elżbieta Kowalska i Pan Adam Krzemiński. Scenografię zaprojektowali  Elżbieta Kowalska, Monika Daniszewska, Monika Pomierska i Adam Krzemiński  przy współpracy z Anetą Kamińską, Grażyną Kowalską, Marzeną Juszczyk i Krystyną Jabłońską. O efekty świetlne zadbał Pan Adam Krzemiński. Produkcją świątecznych aniołów zajęły się Panie Monika Daniszewska, Marzena Juszczyk, Elżbieta Kowalska, Aneta Kamińska, Grażyna Kowalska,  Krystyna Jabłońska, Patrycja Gutfrańska wraz z uczniami. Organizatorzy dziękują wszystkim za współpracę.

 Dodali:  E. Kowalska, E.Sulińska, A. Krzemiński Dodał:  Adam Krzemiński
Z Mikołajem przez gminę.

   4 grudnia 2015 r. naszą szkołę odwiedził niezwykły gość ubrany w czerwony strój  z workiem pełnym prezentów – Święty Mikołaj w asyście „mikołajek” i pana wójta Zbigniewa Tomaszewskiego. Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekały na grudniowych gości. Najpierw Mikołaj pojawił się w punkcie przedszkolnym i w oddziałach przedszkolnych. Najmłodsze dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Później Mikołaj spotkał się z pozostałymi uczniami. Wszystkie dzieci z naszej szkoły zostały obdarowane słodkimi upominkami i bez względu na wiek i wzrost cieszyli się wszyscy.

Do zobaczenia za rok !

   Dodała: E. Kowalska  „Mały wolontariat z pomocą dla swoich małych przyjaciół”

W listopadzie 2015r w naszej szkole odbywała się akcja charytatywna Stowarzyszenia „Szansa na życie”  pod hasłem: „Mały wolontariat z pomocą dla swoich małych przyjaciół”. Udało nam się zebrać ponad 800 zł. Pieniążki zebrane przez uczniów zostały przekazane na rzecz Oddziału Pediatrycznego SPZZOZ w Sierpcu na zakup sprzętu medycznego. 
9 grudnia br. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie- Pani Maria Jolanta Kierzkowska oraz Wójt Gminy Mochowo- Zbigniew Tomaszewski uczestniczyli w obchodach Dnia Wolontariatu. Impreza odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Podczas spotkania podsumowano całą akcję charytatywną, do której włączyły się także inne szkoły z terenu Gminy Mochowo oraz  Powiatu Sierpeckiego. W sumie zebrano ponad 10 tyś. złotych. Już udało się zakupić ssak medyczny, który został przekazany podczas uroczystości dyrektor sierpeckiego szpitala Pani Dorocie Kowalkowskiej.
Za okazane serce, pomoc, życzliwość i wsparcie finansowe dziękujemy rodzicom naszych uczniów oraz nauczycielom.

 Dodała:  G.Kowalska, A.Różańska
„Kot w butach” – baśniowa klasyka ze zbiorów
Charlesa Perraulta.

W CKiSz w Sierpcu  uczniowie klas drugich i trzeciej obejrzeli bajkę o mądrym, sprytnym i przedsiębiorczym kocie, który sprawił, że biedny i niezbyt zaradny Janek odnosi sukces. W spektaklu trwającym 60 minut, każdy mógł, choć na chwilę, wcielić się w postać bohatera i przekonać się, że inteligencja i bystrość  oraz wiara we własne siły znaczą więcej nią złoto i czary.


Wychowawcy klas II a, II b, III

Andrzejki

   Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów,…wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.
         I tak, dnia 29 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii. Przyczynili się do tego uczniowie z SU, którzy przygotowali różnorodne wróżby. Można było wyczytać z kart, jaka czeka Cię przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędziesz w przyszłości i wiele innych ciekawych wróżb. Wróżby przepowiadały czarownice, wróżbici, magicy, cyganki. Całą imprezę uświetniła nam muzyka mechaniczna, nad którą czuwała pani Monika Pomierska i pan Michał Pączkowski.

Dodała: M. Pomierska, E. Kowalska

„ Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”

Dnia 26.11.2015r. w Szkole Podstawowej w Ligowie odbył się apel
pod hasłem „ Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka” przygotowany przez opiekuna SKO. Uczniowie z klasy II b i II a  zachęcali wszystkich zgromadzonych do systematycznego oszczędzania: lasów, wody, prądu, gazu, książek, a przede wszystkim pieniędzy w Szkolnej Kasie Oszczędności.
Na zakończenie opiekun SKO p. Grażyna Kowalska podsumowała wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Dlaczego oszczędzasz?”, w którym wzięło udział 22 uczniów z klas I – VI. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz opaski odblaskowe.  Sponsorami nagród byli: opiekun SKO
i Samorząd Uczniowski ze SP w Ligowie. 

      Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem: Dlaczego oszczędzasz?

I miejsce
Julia Daniszewska     kl. II a
Szymon Adamczyk   kl. II b
Paulina Świeżyńska  kl. III

II miejsce
Emilia Grudzińska     kl. I
Miłosz Marciniak      kl. II b
Nikola Grodnicka      kl.III

III miejsce
Klaudia Zarzycka    kl. II a
Małgorzata Lewandowska  kl. IV
Kamil Różański       kl. III

Wyróżnienie
Natalia Sobek       kl. II b
Paulina Skulska    kl. II b
Sara Kruszewska  kl. III

                     Skład komisji:
                       Grażyna Kowalska – opiekun SKO
                       Agnieszka Różańska – nauczyciel języka angielskiego
           Irena Wiśniewska – nauczyciel języka polskiego


 Dodała: Grażyna Kowalska

„Śniadanie Daje Moc”

Udział w konkursie  „6 listopada – Dzień Śniadanie Daje Moc” organizowanego w ramach V edycji programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”.
Celem konkursu jest propagowanie codziennego spożywania zdrowych i wartościowych posiłków, a w szczególności śniadań.  

„Śniadanie Daje Moc” to program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększający świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka. W dniu 6 listopada obchodziliśmy „Dzień Śniadanie Daje Moc”.
 
Zajęcia poprzedziła pogadanka „Jak można zmienić swoje nawyki żywieniowe?”, inspirowana pytaniami: Czy zdrowo się odżywiasz?, Co zwykle jadasz na śniadanie, obiad, kolację? Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Każda grupa otrzymała szary papier z narysowanym trójkątem podzielonym na 6 poziomych części. Uczniowie wykorzystując gazety wykonali tzw. Piramidę żywnościową, która obrazowo przedstawia zasady właściwego odżywiania. Uczniowie odpowiadali na pytania: Czy stosujecie się do zasad właściwego odżywiania?, Czy jecie codziennie produkty z poziomu 1?, Czy umiecie zrezygnować ze słodyczy? Zajęcia zakończono przeczytaniem wiersza J. Brzechwy „Na straganie”.

Uczniowie klas O – III na edukacji technicznej sami robili kanapki. Zajęcia poprzedzone były rozmową o zasadach zdrowego odżywiania, m.in. o tym jak komponować posiłki, łączyć smaki, kolory, jakie produkty należy jeść, żeby być zdrowym. Uczniowie przynieśli do szkoły potrzebne produkty i znakomicie wywiązały się z powierzonego zadania. Dużo radości i śmiechu dostarczyło dzieciom rozpoznawanie produktów poprzez dotyk, węch i smak przy zawiązanych oczach. Kanapki nie tylko były smaczne, zdrowe, ale pięknie ozdobione i pełne witamin. Uczniowie samodzielnie dekorowały stoły, w ten sposób dzieci uczą się, czym jest kultura spożywania posiłków i higiena ich przygotowania. Stwierdziły, że najlepiej smakują kanapki wykonane własnoręcznie, gdyż nawet największe niejadki zjadły swoją porcję z apetytem.


 Dodała:  Aneta Kamińska

V KONKURS PIOSENKI POLSKEJ
 ,,W poszukiwaniu talentów''

pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpc
Pana Jarosława Perzyńskiego

,,Czym jest muzyka? Może po prostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?

W dniu  20 listopada 2015 uczennice naszej szkoły Joanna Adamczyk  klas VI, oraz Sara Kruszewska klasa III, aby sprawdzić swoje  umiejętności wokalne wzięły udział w konkursie piosenki ,, W poszukiwaniu talentów''
Celem konkursu było wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów, jak również możliwość prezentacji swoich umiejętności wokalnych, oraz dorobku artystycznego.
Zgodnie ze strukturą konkursu , każdy uczestnik wykonał po jednym utworzy z towarzyszenie akompaniamentu. Nasze uczennice zaprezentowały się w następujących utworach Joanna Adamczyk wykonała utwór pt,, Wiem , że jesteś tam”, Sara Kruszewska zaśpiewała piosenkę pt,,  Puszek Okruszek:, którą wywalczyła sobie wyróżnienie.
        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Całemu konkursowi towarzyszyła miła atmosfera , wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe pluszaki.

 Dodała:  Ewa Sulińska, Elżbieta Kowalska.

Teatrzyk z Białegostoku.

 24 listopada uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie przygotowane przez aktorów teatru „Kama” z Białegostoku. W spektaklu „ O odpowiedzialności bajka krótka” bohaterowie sztuki przekonywali nas, że warto mieć porządek w pokoju, bo można szybko wszystko znaleźć. W szkole nie dostaje się uwag za zapomniane zeszyty ,czy podręczniki. Odpowiedzialni jesteśmy również za nasz stosunek do zwierząt. Nie wolno ich krzywdzić. Odpowiedzialny młody człowiek nie zaśmieca Ziemi. Wrzuca odpadki do kosza. Pod koniec przedstawienia razem z aktorami tańczyliśmy wymyślony przez nich taniec.


 Dodała:  E. Kowalska
XV DZIEŃ PAPIESKI - AKCJA CHARYTATYWNA
FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA 2015

  Dzień Papieski jest obchodzony od 2001r. Z tej okazji organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji  Dzieło Nowego Tysiąclecia. Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym objętych jest 2500 stypendystów.
     Zuchy z Ligowa  wzięły udział w akcji charytatywnej zbierając na terenie szkoły i różnych instytucji w Ligowie pieniądze na rzecz Fundacji. W tym roku udało nam się wesprzeć  Fundację kwotą 351zł 47gr.
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM   SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! Dodały: phm. Ewa Jankowska, dh. Monika Daniszewska

Totus Tuus

Już po raz trzeci społeczność naszej szkoły spotkała się na wspólnym świętowaniu wspomnienia św. Jana Pawła II. 22 października uczniowie wraz z nauczycielami udali się do kościoła pw Zwiastowania NMP w Ligowie, by tam wziąć udział w montażu, przygotowanym przez scholę pod kierunkiem p. Adama Krzemińskiego. Na początku wszyscy zostali powitani przez księdza proboszcza. Chwilę potem w kościele rozbrzmiały dźwięki papieskich pieśni, przeplatanych pięknymi wierszami Karola Wojtyły. Dla wielu osób była to chwila radości, wspomnień i wzruszeń, a przede wszystkim czas uczczenia Papieża Polaka. Na zakończenie apelu uczestnicy spotkania zapalili znicze przed papieską tablicą na placu przed kościołem. Pamiątkowa fotografia wszystkich zgromadzonych była zwieńczeniem obchodów dnia Jana Pawła II


 Dodał:  Adam Krzemiński

KONKURS SZKOŁA NA CZASIE
EPODRĘCZNIKI W KLASIE

Klasa III Szkoły Podstawowej im. Powstanców Styczniowych w Ligowie przystąpiła do konkursu " Szkoła na czasie e-podręczniki w klasie ". Konkurs polegał na opracowaniu ciekawego pomysłu na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników. Zajęcia zostały przeprowadzone w szkole z wykorzystaniem e-podręcznika, tablicy interaktywnej, rzutnika i komputerów oraz w środowisku przyrodniczym w lesie i leśniczówce.

Więcej informacji  na temat zajęć  znajdziecie tutaj: 

KONSPEKT ZAJĘĆ

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 Dodała:  E. Kowalska
Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie.

Dnia 14.10.2015 na uroczystość DEN przybyli zaproszeni goście:
 • Wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski
 • Proboszcz Parafii Ligowo Ksiądz Kanonik Andrzej Zembrzuski.
 • Radni Gminy Mochowo, emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie.

W trakcie uroczystości Wójt Gminy Mochowo wręczył nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy  pani dyrektor Marii Jolancie Kierzkowskiej i pani Ewie Sulińskiej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły podziękował za dotychczasowy wkład pracy w wychowaniu młodego pokolenia życząc dalszych sukcesów.  Dyrektor szkoły wręczyła nagrody dla nauczycieli za wyróżniającą się pracę i zaangażowanie. Nagrodę otrzymali: E. Kowalska, I. Wiśniewska, E. Jankowska, A. Kamińska, G. Kowalska, A. Krzemiński, M. Pączkowski.     Aby uczcić to święto, uczniowie pod kierunkiem pań: Ewy Sulińskiej, Elżbiety Kowalskiej i Moniki Pomierskiej  przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny, w którym  podziękowali za trud i codzienną pracę swoim nauczycielom i pracownikom szkoły...

 • za naukę czytania i pisania,
 • za kodeks zachowania,
 • za tabliczkę mnożenia,
 • za bujne marzenia.
 • za sportowe rozgrywki,
 • za tańce i ludowe przyśpiewki,
 • za „ kim być?”, „ jakim być”?
 • za naukę „ Jak żyć”.

Nie zabrakło również wiersza pt.” Emerytom dla pokrzepienia serc”. Chór szkolny  zaprezentował się w piosenkach: „ Skarżypyta”, „ Ziółko”, „ Nauczycielom”.

Wzruszającym momentem uroczystości było wykonanie piosenki „ Jak dobrze nam” przez uczennicę klasy III Sarę Kruszewską. Punktem kulminacyjnym było rozdanie     symbolicznych pamiątek w postaci słodkiego ciastka. Dodała:  E. Kowalska, E. Sulińska, M. Pomierska
            ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016


  Dnia 14 października 2015r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie odbyło się Ślubowanie Klasy Pierwszej.  Na uroczystość zostali zaproszeni: Wójt Gminy Mochowo-Pan Zbigniew Tomaszewski, ksiądz  kanonik Andrzej Zembrzuski,  radni, rodzice, nauczyciele i emeryci. Dzieci pod opieką wychowawczyni Pani Marleny Rochowicz zaprezentowały montaż słowno-muzyczny.  Po części artystycznej nadszedł najważniejszy moment. Uczniowie w obecności pocztu sztandarowego złożyli przyrzeczenie, natomiast Pani Dyrektor dokonała pasowania. Każde dziecko otrzymało dyplom  okolicznościowy i rożek obfitości. Wójt Gminy Mochowo – Pan Zbigniew Tomaszewski pogratulował pierwszoklasistom  i wręczył upominki. Dodała: Marlena Rochowicz
Żywa lekcja przyrody

  7 października uczniowie klasy IV wraz z nauczycielami: Moniką Pomierską i Adamem Krzemińskim udali się na wycieczkę w ramach lekcji przyrody. Trasa wiodła do leśniczówki w Głęboczku. Wraz z nauczycielami pojechała również mama jednej z uczennic, p. Katarzyna Staniszewska. Dzięki życzliwości pana leśniczego, mogliśmy dowiedzieć się wiele o dzikach, a nawet zobaczyć je na własne oczy. Gospodarz leśniczówki przekazał również dzieciom wiele informacji na temat innych zwierząt zamieszkujących w lesie. Ciekawą stroną wycieczki była prezentacja roślin, stanowiących drzewostan lasu. Pan leśniczy przekazał także ważne informacje jakimi są: ochrona i pielęgnacja roślin oraz zwierząt, czy to, jak negatywnie na florę i faunę wpływa zanieczyszczenie środowiska. Wyjazd zakończył się wielkim ogniskiem, które pan leśniczy przygotował specjalnie dla nas. Po upieczeniu kiełbasek mogliśmy jeszcze zwiedzić samą leśniczówkę, która kryła niemało skarbów. Jednym z nich jest np interaktywna tablica z odgłosami zwierząt zamieszkujących las. Uczniom szczególnie przypadła do gustu „ptasia” tablica. Można było również zobaczyć myśliwskie trofea, poroża większych zwierząt i inne ciekawe sprzęty. Wycieczka była ciekawym doświadczeniem dla uczniów, co potwierdza ich aktywne uczestnictwo przez zadawanie pytań, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. W nagrodę za to pan leśniczy wręczył wszystkim zaangażowanym upominki. Na zakończenie dokonaliśmy wpisu do pamiątkowej księgi, po czym udaliśmy się w drogę powrotną do Ligowa. Dodał: Adam Krzemiński
„Śniadanie Daje Moc”

  „Śniadanie Daje Moc” to program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększający świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka. Nasza szkoła bierze udział w realizacji tego programu. W związku z tym 6 listopada obchodziliśmy „Dzień Śniadanie Daje Moc”. Uczniowie klas 0-III wraz z wychowawcami utworzyli Kluby Śniadaniowe, w ramach których przygotowywali pyszne i zdrowe śniadania. Na ich stolikach znalazły się produkty potrzebne do przygotowania zdrowego posiłku: sery, warzywa, owoce, chuda wędlina i pełnoziarniste pieczywo. Wszyscy spisali się na medal. Wspólne przygotowanie śniadania było okazją do wymiany wielu cennych uwag dotyczących zasad zdrowego żywienia. Wspólna degustacja była najprzyjemniejszym momentem tego dnia. Dodała:  Aneta Kamińska
Goście z ZOO

    18 października 2015 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych przez pracownika ZOO. Scenariusz zajęć opierał się na prezentacji multimedialnej i aktywności dzieci. Uczniowie mogli oglądać, a nawet dotykać zwierzęta.  Pani bardzo ciekawie opowiadała o życiu tych zwierząt. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.


 Dodała: Elżbieta Kowalska

Żywa lekcja historii

     14 października w  naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii, którą w formie spektaklu pt. „Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli Polska pierwszych Piastów” zaprezentowała Agencja Widowisk Historycznych „ARKONA„ z Torunia. Aktorzy zaprezentowali okres między rokiem 965 a 1226 w przystępny, okraszony dowcipami sposób. Widowisko zawierało scenki historyczne w których uczestniczyli uczniowie. Spotkanie zakończyło się konkursem z nagrodami, którymi były wybijane denary Bolesław Chrobrego.


Dodała: Elżbieta KowalskaEUROPEJSKIE DNI PTAKÓW

    Europejskie Dni Ptaków to coroczna impreza organizowana w pierwszy weekend października. OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)  zaprosiło naszą szkołę do udziału w tym przedsięwzięciu. Pani Ewa Jankowska zajęła się organizacją obchodów EDP w naszej szkole. 2 października o godz. 11.00 w sali gimnastycznej odbył się pokaz slajdów połączony z opowiadaniem na temat: „Bocianie gniazda w gminie Sierpc w 2014r., podczas którego Ewa Jankowska przedstawiła wyniki swojej wolontariackiej pracy z wakacji  ubiegłego roku. Prezentacja była urozmaicona zagadkami,  zabawami i pląsami o ptakach.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie rozbudziło w uczniach zainteresowania fascynującym światem przyrody a szczególnie wzbogaciło ich wiadomości na temat życia bocianów i innych ptaków.Dodała: Ewa JankowskaDzień Chłopaka

     Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny, szkoły czy klasy. Równie ważny jest więc Dzień Chłopaka, który obchodzimy 30 września. W tym dniu dziewczynki złożyły życzenia oraz podarowały chłopcom prezenty z okazji ich święta. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. W godzinach popołudniowych odbyła się dyskoteka zorganizowana przez SU i PCK.


 Organizatorzy
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA  I PASOWANIE

        DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA  I PASOWANIE   
30 września to dla przedszkolaków młodszych i starszych bardzo ważny dzień.
Co roku o tej porze świętujemy w naszej szkole  Dzień Przedszkolaka. Na tę ważną uroczystość  dzieci zaprosiły panią dyrektor Marię Jolantę Kierzkowską  oraz swoich rodziców. W pierwszej części spotkania przedszkolaki mogły  zaprezentować swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne  Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na przedszkolaka  oraz starszaka. Potem wręczono dzieciom pamiątkowe dyplomy. Dziewczynki obdarowały również chłopców upominkami z okazji Dnia Chłopca. Rodzice przygotowali  dla wszystkich uczestników uroczystości słodki poczęstunek. Spotkanie  zakończyło się radosnym przemarszem przedszkolaków przez wieś i zostawiło miłe wspomnienia.
Dodała: Ewa Jankowska, Agnieszka Gruszewska, Marzena Juszczyk, Monika Daniszewska
Las jest wspólnym dobrem.

     30  września uczniowie klas drugich i trzeciej wraz z wychowawcami odwiedzili Leśnictwo Głęboczek. W izbie edukacyjnej podczas spotkania z leśnikami uczniowie uczestniczyli w ciekawej lekcji przyrodniczej, następnie udali się na ścieżkę dydaktyczną z tablicami pomagającymi zrozumieć różne zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej. Uczniowie wysłuchali ciekawych opowieści między innymi o tym, w jaki sposób i gdzie rozpoczyna się „historia życia lasu”. Edukacja była połączona z zabawami przy ognisku. Organizatorami wyjazdu były panie Aneta Kamińska, Grażyna Kowalska i Elżbieta Kowalska.Dodała: Elżbieta KowalskaSprzątanie świata

     18 września 2015 r. po raz 22 ruszyła kampania promująca sprzątanie świata. Tegorocznej akcji przyświecało hasło: „Wyprawa-poprawa”. Nawiązuje ono do tego, jaka jest nasza rola w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. W piątkowe przedpołudniowe uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców i nauczycieli, zaopatrzeni w worki i rękawice, wyruszyli  w okolice Ligowa, aby jak co roku posprzątać miejsca przy ulicach, chodnikach, a w tym roku po raz pierwszy także w pobliskim lesie. Nie zapomnieliśmy oczywiście o terenie naszej szkoły. „Owocem” akcji były pełne worki śmieci, które zapełniały się błyskawicznie. Ta piękna ekologiczna akcja, pokazała niestety, że ludzie nie dbają o środowisko. Pod każdym pretekstem rzucają śmieci, jakie i gdzie chcą. Szczególnie tereny leśne narażone są na powstawanie tzw „dzikich wysypisk”, których u nas jest niemało. Szkoda tylko, że sprawcy takich działań nie biorą pod uwagę niszczących skutków, jakie niesie za sobą takie masowe zanieczyszczanie naszej planety.


 Dodał: Adam KrzemińskiWitaj szkoło!

     Po dwóch miesiącach upalnych wakacji dzieci wróciły do szkoły. W Ligowie początek roku szkolnego rozpoczął się od Mszy św. Proboszcz ks. Andrzej Zembrzuski zachęcał dzieci do rozwijania swoich talentów. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do Pomnika Polaków Pomordowanych w latach 1939 - 1945. Uczniowie  przypomnieli o tragicznych wydarzeniach z września 1939 roku. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy polegli w czasie wojny. Uroczystość zakończyła się złożeniem  kwiatów przez wójta gminy Mochowo pana Zbigniewa Tomaszewskiego i panią dyrektor szkoły Marię Kierzkowską, której towarzyszyły zuchy z gromady "Wesołe Niezapominajki". Następnie wszyscy udali się do szkoły. Tutaj pani dyrektor Maria Kierzkowska otworzyła nowy rok szkolny. O inwestycjach  gminy związanych z Ligowem poinformował wszystkich zebranych pan wójt Zbigniew Tomaszewski. Spotkania dzieci z wychowawcami zakończyły pierwszy dzień nowego roku szkolnego.


 Dodała: Irena WiśniewskaDożynki Gminne 2015

        23 sierpnia, w niedzielę mieszkańcy Gminy Mochowo świętowali zakończenie żniw i prac polowych. Dożynki rozpoczęły się mszą Św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Marcina. Po niej poświęcono wieńce. Następnie wszyscy uczestnicy w uroczystym orszaku przeszli na boisko Mochowo Parcele. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego i powitaniu gości, wśród których znalazł się Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, działacz PSL Waldemar Pawlak, wicestarosta Juliusz Gorzkoś, oraz symbolicznym przekazaniu chleba przez starostów dożynek odbyła się część artystyczna przygotowana przez Bibliotekę Gminną w Mochowie i naszą szkołę. Uczniowie pod opieką pani Ewy Sulińskiej i Elżbiety Kowalskiej zaprezentowali tańce ( mazur, polonez, polkę ), skecz „ Współczesna wieś” oraz piosenki biesiadna „ Szła dzieweczka”, „ Czerwone jagody” itp. Zebrane w „ Śpiewnik dożynkowy”. Dopełnieniem występu były stroje.
              Za dekoracje sceny dożynkowej odpowiedzialne były panie Agnieszka Różańska, Marzena Juszczyk, Grażyna Kowalska, Grażyna Waliszewska, Irena Wiśniewska i Ewa Jankowska.


 Dodała: Elżbieta Kowalska
Nasze sukcesy


Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce
Klasa I A
- Patrycja Antoszewska
- Julia Daniszewska
- Bartosz Grudziński
- Maciej Rosiak
- Kacper Ręczkowski
- Klaudia Zarzycka


Klasa I B
- Szymon Adamczyk
- Natalia Sobek
- Paulina Kwiatkowska
- Wiktoria Włoczewska
- Paulina Skulska
- Jakub Kamiński
- Julia Rutkowska


Klasa II
- Paulina Świeżyńska
- Aleksandra Leszczyńska
- Sara Kruszewska


Kasa III
- Maciej Kamiński
- Michał Lemański
- Martyna Warsicka
- Karol Mikołajczuk

Klasa IV
- Marta Żołnowska
- Andżelika Borowska
- Franciszek Strupczewski
-  Paulina Olszewska
- Natalia Bombalicka
- Wiktoria Cendrowska

Klasa V
- Joanna Adamczyk
- Małgorzata Brzezińska
- Mateusz Skrzyński
- Wiktoria Świeżyńska

Klasa VI
- Natalia Dziarkowska
- Sylwia Wiśniewska
- Maja Leszczyńska
- Magdalena Rumianowska
- Karolina Grudzień


Stypendium Wójta Gminy Mochowo za najlepsze  wyniki w nauce uzyskali następujący uczniowie:

1. Joanna Adamczyk 5,27
2. Natalia Dziarkowska 5,2
3. Marta Żołnowska 5,1
4. Sylwia Wiśniewska 5,1
5. Małgorzata Brzezińska 5,0


Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2014/2015.
1.Kwiaty zwiastuny wiosny. Zasięg gminny.

- I miejsce Punkt Przedszkolny w Ligowie
- I miejsce oddział OA w Ligowie
-  I miejsce oddział OB  w Ligowie

2. Powiatowy konkurs plastyczno-literacko-profilaktyczny„  Człowiek, Zdrówko i Ja”  organizowany przez   
    OPP Sierpc.

- wyróżnienie Natalia Sobek kl. I b

3. Gminny Konkurs recytatorski „ Poeci dzieciom” – org. SP Bożewo

- I miejsce Szymon Adamczyk kl. I b

4. Gminny konkurs czytelniczy pt. „Najlepsi z dziesięciu „ org. GBP w Mochowie

- I miejsce Szymon Adamczyk
- I miejsce Karol Mikołajczuk kl. III
- III miejsce Paulina Świeżyńska kl. II

5. Powiatowy konkurs „ Krwiodawstwo w oczach dziecka „ org. PCK w Sierpcu
- I miejsce Andżelika Borowska kl. IV
- I miejsce Julia Rutkowska kl. I b
- wyróżnienie: Szymon Adamczyk kl. I b, Natalia
Sobek kl. I b, Martyna Warsicka kl. III

6. Rejonowy konkurs „ Oszczędzanie – ważne zadanie” org. Zespół Szkół w Maszewie Dużym i Bank Spółdzielczy w Starej Białej.

- I miejsce Marta Żołnowska kl. IV
- II miejsce Zuzanna Sikorska kl. IV
- III miejsce Andżelika Borowska kl. IV
- IV miejsce Paulina Olszewska kl. IV
- V miejsce Bartosz Zejfert

7. Powiatowy konkurs plastyczny „ Reymontowska wieś w oczach dziecka” org. SP w Szczutowie

- wyróżnienie: Szymon Adamczyk, Julia Rutkowska, Paulina Kwiatkowska kl. I b


8. „ Bezpiecznie na wsi” - zasięg powiatowy, org. KRUS

- wyróżnienie Natalia Sobek kl. I b

9. „ English fun” - zasięg gminny

- I miejsce Natalia Dziarkowska kl. VI

10. Bieg Trzeźwości w Żurawinie - zasięg gminny

I miejsce Lemańska O, Trzcińska B, Kacperski Szymon,
II miejsce Pączkowski Kacper

11. Piłka nożna chłopców – zasięg powiatowy, org. SZS w Sierpcu

- V miejsce

12. „ Mała Piłkarska Kadra Czeka” -  zasięg powiatowy, org.  Sierpc

- V miejsce chłopcy
- V miejsce dziewczęta

13. Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców

- I miejsce chłopcy
- II miejsce dziewczęta

14. „ Cała Polska biega z Gminą Mochowo” org. Gmina Mochowo

- I miejsce Kwiatkowski Dominik, Mikołajczuk A, Świeżyńska Paulina, Gadomski Mateusz
- II miejsce Dąbrowski Karol, Lemańska O, Pączkowska O, Kacperski Szymon , Olszewski Kamil, Kruszewska Sara
- III miejsce Pączkowski Kacper, Gadomska Wiktoria, Żołnowska Marta
 


Dodała:  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligowie
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

     Uroczystość zakończenia roku szkolnego w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godzinie 8.00 odprawioną przez ks. proboszcza Andrzeja Zembrzuskiego. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam, w sali gimnastycznej odbył się dalszy ciąg uroczystości. Tu nastąpiła pierwsza w historii szkoły ceremonia  przekazania sztandaru. Uczniowie klasy VI przekazali insygnia i sztandar nowemu składowi pocztu: chorążemu Mateuszowi Skrzyńskiemu i asyście Martynie i Michalinie Gierłowskim. Po zdaniu raportu przez przewodniczącą SU Natalię Dziarkowską, odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły głos zabrała Pani dyrektor witając wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrał ks. proboszcz Andrzej Zembrzuski. Potem nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas IV – VI oraz dyplomów dla dzieci z klas młodszych. Pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom, których dzieci uzyskały wysokie wyniki w nauce oraz podziękowania dla rodziców, którzy w minionym roku szkolnym pracowali społecznie na rzecz szkoły. Po występie zespołu tanecznego uczniowie wraz z nauczycielami udali się do klas, gdzie nastąpiło wręczenie pozostałych świadectw i pożegnanie z wychowawcami.


 Dodała: E. Kowalska Zakończenie klasy szóstej

     25 czerwca szóstoklasiści świętowali zakończenie szkoły.  Ten dzień obchodzili bardzo uroczyście. Na sali gimnastycznej odbyła się akademia z udziałem zaproszonych gości: Wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego, Proboszcza naszej parafii ks. kan. Andrzeja Zembrzuskiego, Prezesa Stowarzyszenia Serce-Sercu Pana Teodora Zasadowskiego, Dyrektora Szkoły Pani Marii Jolanty Kierzkowskiej, grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów naszej szkoły.
Uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny na temat lat spędzonych w szkole przeplatany piosenkami. Wiele wzruszeń dostarczyło wszystkim uczestnikom wykonanie piosenek „Cudownych rodziców mam” oraz „Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia”.

„Choć łza się kręci w oku mym,
Uśmiecham się przez łzy,
Bo przecież gdzieś spotkamy się
Ja z tobą, ze mną ty”. Dodała: M. Adamczyk Wycieczka do Happy Parku

   23 czerwca 2015r. dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz oddziały OA i OB wraz z wychowawczyniami i opiekunami odwiedziły Salę Zabaw Happy Park w Stróżewku.  Przedszkolaki spędziły ponad dwie godziny na terenie największego w naszej okolicy parku rozrywki. Pobyt w centrum zabaw  umożliwił dzieciom integrację z rówieśnikami oraz podjęcie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne. Dodały: A.Różańska, E.Jankowska, A.Gruszewska PODSUMOWANIE  PRACY  W GROMADZIE
- OBIETNICA ZUCHOWA

     23.06.2015r. odbyła się uroczysta zbiórka podsumowująca roczną pracę w gromadzie. Obecni na niej byli rodzice zuchów oraz Pani Dyrektor Maria Jolanta Kierzkowska. Dla najmłodszych członków gromady był to bardzo ważny dzień, ponieważ po krótkim występie i zaliczeniu prób (wody, ognia, ciemności, odwagi, wyparzania języka itp.)  złożyli Obietnicę Zucha. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami ZHP. Pani Dyrektor, drużynowa oraz przyboczna pogratulowały zuchom, wręczając książeczki organizacyjne i znaczki zuchowe. Starszym zuchom przyznano zuchowe stopnie, czyli gwiazdki. Na potwierdzenie wręczono dzieciom pamiątkowe dyplomy. Były również smutne chwile, pożegnano najstarszych członków gromady. Na pamiątkę kilkuletniej działalności w gromadzie Maciej Kamiński, Michał Lemański i Hubert Krzemiński otrzymali książki, a ich rodzice podziękowania za pracę na rzecz gromady. Nie zabrakło również życzeń i laurek dla tatusiów, ponieważ w tym dniu obchodzony jest Dzień Ojca. Uroczystość zakończyła się degustacją kiełbasek i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Życzymy Zuchom udanych wakacji i wspaniałego wypoczynku podczas HAL w Słupi. Nabierajcie sił do nauki oraz zabaw i przygód w gromadzie w przyszłym roku. 


 Dodały: phm. Ewa Jankowska   dh. Agnieszka Różańska To był niezapomniany wyjazd

22 czerwca 2015 r. szóstoklasiści wyjechali na Ranczo do Boguszewca. Uczniowie mieli tam niepowtarzalną okazję spróbować swoich sił w parku linowym. Większość dzieci korzystała z trasy łatwej, ale byli i tacy którzy przeszli trasę dla zaawansowanych. Po parku linowym czekało całe mnóstwo atrakcji min. pływanie rowerem wodnym, kajakiem, łódką, gra w koszykówkę, siatkówkę plażową, kąpiel w basenie. Dopełnieniem pierwszego dnia było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Drugiego dnia pogoda była dla nas już mniej łaskawa, ale i tak korzystaliśmy z wielu atrakcji. Dla wielu uczniów był to jeden z najwspanialszych wyjazdów szkolnych.

 Dodała: M. Adamczyk Wycieczka krajoznawczo-turystyczna  

 17 czerwca  uczniowie klas młodszych pod opieką wychowawczyń udali się na wycieczkę do Torunia oraz Ciechocinka. Najpierw pojechaliśmy do Ciechocinka, gdzie zwiedziliśmy Tężnie – największe tego typu konstrukcje w Europie i spacerowaliśmy po Parku Zdrojowym. Następnie udaliśmy się  do Torunia. Dzieci  miały okazję poznać  jedno z najpiękniejszych miast polskich. Zwiedziliśmy Krzywą Wieżę , z którą związana jest legenda o pewnym zakochanym zakonniku,  ruiny Zamku Krzyżackiego, Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika. Ciekawą atrakcją dla dzieci była fontanna Cosmopolis, która znajduje się na obrzeżach toruńskiej starówki. Fontanna nawiązuje do słynnego dzieła Mikołaja Kopernika „ O obrotach sfer niebieskich”, ma niewidoczną taflę wody i schemat układu heliocentrycznego. Niezapomnianych wrażeń dostarczył dzieciom rejs statkiem po Wiśle.
Wycieczka była bardzo udana, wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Dodały: E. Kowalska, zdjęcia: G. Kowalska Wycieczka do Torunia

17 czerwca 2015 roku czworo dzieci z klasy IV (Andżelika Borowska, Zuzia Sikorska, Paulina Olszewska oraz Bartek Zejfert) wzięło  udział w bezpłatnej wycieczce do Torunia zorganizowanej przez Bank Spółdzielczy w Starej Białej i Szkołę Podstawową w Maszewie. Uczniowie Ci  zdobyli najwięcej punktów w teście o tematyce bankowej. Dzieci zwiedzały Starówkę, Interaktywne Centrum Nowoczesności- Młyn Wiedzy oraz Fort IV, gdzie organizatorzy przygotowali ognisko oraz grochówkę. Uczniowie wzięli udział w żywej lekcji historii połączonej ze zwiedzaniem fortu z pochodniami.


 Dodały: G. Kowalska,  A. Różańska „To była wspaniała wycieczka!”

     W dniach od 9 do 12 czerwca 34 uczniów klas 4-6 wyjechało na wycieczkę. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. Potem przyszła kolej na Zakopane. Spacer na Rusinową Polanę nie sprawił nikomu problemu. W dalszej części pobytu w Zakopanem wszyscy zachwycali się wspaniałymi świątyniami wzniesionymi w stylu zakopiańskim. Jednak najwięcej radości i szczęścia dostarczył wycieczkowiczom pobyt w aqwa parku.  Ostatnim obiektem przewidzianym do zwiedzania była kopalnia soli w Wieliczce. Niektórzy chłopcy nie mogli sobie odmówić przyjemności polizania słonych ścian kopalni.
Cztery dni wycieczki szybko minęły. Pozostały po niej przede wszystkim wspaniałe  wrażenia. A stojące na półce pamiątki długo będą o niej przypominać.

 Dodały: I. Wiśniewska, E. Sulińska, A. Różańska WYCIECZKA DO  CHOCZNIA  I ŻURAWINA
 PIKNIK KLASOWY

     11 czerwca 2015r. dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się na wycieczkę. Pierwszym miejscem, które zwiedziły starsze przedszkolaki   był  zabytkowy młyn wodny w Choczniu.  Obecnie funkcjonuje tu  elektrownia wodna. Dzieci  wysłuchały opowiadania pani Teresy Borowskiej o dziejach młyna, potem mogły podziwiać kucyka i inne zwierzęta z gospodarstwa państwa Borowskich. Po przejściu malowniczej kładki na rzece Skrwie przedszkolaki  zatrzymały się przy pomniku poświęconym Powstańcom Styczniowym z 1863r. i  oddały hołd poległym podczas walk powstańczych. Po wejściu na wzgórze zapoznano się z mapą umieszczoną na szlaku turystycznym i podziwiano piękne krajobrazy doliny rzeki Skrwy. Wycieczka zakończyła się w Żurawinie przy kościółku, do którego dzieci dotarły na pieszo BRAWO!!! Następnie zwiedziły teren przy kościele i autobusem szkolnym wróciły do szkoły, gdzie na boisku rodzice przygotowali pyszny  poczęstunek. Dziękujemy za wspaniały piknik rodzicom. Wycieczka bardzo podobała się uczestnikom, dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.

 Dodały: Ewa Jankowska Agnieszka Gruszewska
 „Gościnnie w SP im. Władysława St. Reymonta”

     2 czerwca na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie, nasi uczniowie odwiedzili szkołę w Szczutowie i podzielili się niezwykłą inscenizacją nawiązującą do walk  powstania styczniowego, które miały miejsce w lesie koło wsi Koziołek, w miejscu zwanym Okrągły Borek i w okolicach Szczutowa Blizna. Uczniowie i nauczyciele w strojach powstańczych rekonstruowali  wydarzenia z 1863 roku: pożegnanie powstańców, bitwa, emigracja. Dopełnieniem była grupa taneczna w polonezie i mazurze oraz wiersze i pieśni patriotyczne.
                 Po zaprezentowaniu części artystycznej głos zabrała pani dyrektor Hanna Nagórek, która podziękowała uczniom i opiekunom za przygotowaną inscenizację. Pan Krzysztof Raczyński zaprezentował stroje i broń z okresu powstania styczniowego. Zarówno stroje powstańców, matek powstańców jak i zespołu tanecznego wywarły duże wrażenie na uczestnikach spotkania. Pani dyrektor Maria Kierzkowska podziękowała za zaproszenie i przekazała orzełki z okresu powstania styczniowego dla wszystkich nauczycieli tutejszej szkoły.
                   Na koniec na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

 Dodały: Ewa Sulińska, Elżbieta Kowalska, Irena Wiśniewska „Dzień Rodzinny"

   
     29  maja w naszej szkole odbył się Dzień Rodzinny, w którym uczestniczyli rodzice z dziećmi, Wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski  oraz zaprzyjaźnieni ratownicy lipnowskiego WOPR-u. Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor witając wszystkich gości. Na początek wszyscy zgromadzeni wysłuchali pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji, poznali sposoby udzielania pierwszej pomocy, praktycznie uczestniczyli w zajęciach resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Następnie organizatorzy zaprosili zgromadzonych gości na okolicznościowy program pt.  „Rodzinny pokaz mody”, w którym dzieci zaprezentowały stroje dla mamy i taty miłośników  przyrody, dla mamy historyczki lub jak kto woli histeryczki, nowatorski strój dla miłośniczki książki oraz finałową kolekcję o wdzięcznej nazwie „ Zaślubiny z tatą”. Zaprezentowana kolekcja zyskała uznanie wśród zgromadzonych gości. W części drugiej uczniowie klas I – III,  przedszkolaki i dzieci z oddziału przedszkolnego recytowały wiersze z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Chór szkolny wyśpiewał piosenki tematycznie związane z tą uroczystością. Następnie impreza została przeniesiona na boisko szkolne, gdzie rodziny  miały możliwość uczestniczenia w grach i zabawach sportowych: rzut beretem, jazda rowerem  w slalomie, skok w workach, wyścig na nartach i  wiele innych. Dla wszystkich czekała kawa , herbata, ciastka, kiełbaska i wata cukrowa.
                       Na zakończenie dzieci i rodzice otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Serce - Sercu, które wywalczyli sobie w konkurencjach sportowych.

 Dodali: nauczyciele SP im Powstańców Styczniowych w Ligowie „Kwiaty- zwiastuny wiosny”

     27 maja 2015r. w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Kwiaty- zwiastuny wiosny”. Do szkoły w Ligowie zawitały wszystkie przedszkolaki z naszej gminy. Gości przywitała Pani Dyrektor- Maria Jolanta Kierzkowska. Dzieci z Ligowa zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-recytatorskie  podczas części artystycznej. Następnie wręczono nagrody i podziękowania. Wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz watę cukrową, którą wytrwale „kręciła” Pani Grażyna Waliszewska. Konkurs zorganizowany przez Panie: Agnieszkę Różańską, Ewę Jankowską oraz Agnieszkę Gruszewską adresowany był do dzieci z oddziałów i punktów przedszkolnych gminy Mochowo. Prace wykonane zostały w formie albumów. W konkursie wzięło udział 9 grup przedszkolnych. Wybór najpiękniejszego  albumu okazał się niezwykle trudny, dlatego wszystkie oddziały i punkty przedszkolne biorące udział w konkursie zajęły I miejsca. Grupy otrzymały nagrody książkowe, a każde dziecko dyplom,  mini książeczkę oraz słodki upominek. Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Mochowo- Pan Zbigniew Tomaszewski oraz Prezes Stowarzyszenia „Serce-Sercu”- Pan Teodor Zasadowski. Fundatorom nagród składamy serdeczne podziękowania.

 Dodały: A.Różańska, E.Jankowska, A.Gruszewska

 „XIII Szczutowski  Przegląd Piosenki i Tańca Ludowego”

     22 kwietnia zespół taneczny, którym opiekują się  panie Ewa Sulińska i Elżbieta Kowalska uczestniczyli w XIII Szczutowskim Przeglądzie Pieśni i Tańca Ludowego w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta. Uczniowie zaprezentowali  się w  mazurze  i polonezie w strojach historycznych z tego okresu. Zarówno występ jak i stroje  dzieci , nauczycieli i rodzica wzbudziły zachwyt i uznanie wśród uczestników przeglądu. Uczniowie mieli okazję obejrzeć  krakowiaka z Lajkonikiem, kujawiaka , mazura w wykonaniu uczniów z innych szkół, natomiast „Rejmonciaki”  zaprezentowały polkę. Można było podziwiać stroje łowickie, krakowskie.  Wśród  piosenek ludowych znalazł się  „ Zielony mosteczek”, ,, Głęboka studzienka’’ oraz wiele innych.
                  Wszyscy  uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki oraz tradycyjnie chleb ze smalcem, ogórkiem i herbatę. Pychota.
               

 Dodały: Ewa Sulińska, Elżbieta Kowalska
 VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich.

  Regulamin.  

 Dodała: SP Ligowo „Egzamin z bezpieczeństwa Tygrysa Beniamina”

    W poniedziałek  11 maja uczniów naszej szkoły odwiedzili aktorzy ze Studia Magik w Białegostoku z przedstawieniem na temat bezpieczeństwa. Teraz dzieci doskonale wiedzą, że nie wolno nikomu otwierać drzwi, wsiadać do samochodu obcych osób, nie wolno chodzić samemu przez ciemny park. Był to spektakl o charakterze profilaktycznym. Scenki zaprezentowane przez aktorów miały na celu zwrócenie uwagi na zachowania dzieci w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Utrwaliliśmy również zasady przechodzenia przez jezdnię i ważne numery alarmowe. Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu i dobrze się bawiły.                      

 Dodała: E. Kowalska W gospodarstwie

    Uczniowie klas Ia, Ib, i II odwiedzili gospodarstwo rolne Państwa Jolanty i Andrzeja Żuchowskich w Osieku. W wolierach mogli podziwiać różne gatunki ptaków: żurawie koroniaste, pawie, bociany, bażanty, kaczki i gęsi.
Hodowca opowiadał uczniom o zwyczajach ptaków. Zaciekawione zadawały wiele pytań, na które otrzymały wyczerpującą odpowiedź. Dzieci odbyły ciekawą lekcję z przyrody.

 Organizatorzy „Wiwat Maj, Trzeci Maj”

  Konstytucja 3 maja z 1791 r. była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Polacy, przyjmując ją, wierzyli, że uchronią kraj przed kolejnym rozbiorem. Przyjęte reformy były niezbędne dla ratowania Rzeczypospolitej. Właśnie o tym na szkolnym apelu z okazji Święta Konstytucji mówili uczniowie naszej szkoły.  Wspólnie zaśpiewane pieśni były okazją do pogłębienia uczuć patriotycznych wszystkich uczestników apelu.

 Dodała: Irena WiśniewskaWielka uroczystość w Ligowie

   27 kwietnia 2015 roku  na zawsze zapadnie w pamięci uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Ligowie. Tego dnia odbyła się wielka uroczystość nadania szkole Imienia Powstańców Styczniowych i przekazania Sztandaru.
Część oficjalną obchodów poprzedziła msza święta  koncelebrowana przez księdza kanonika  Andrzeja Zembrzuskiego. Piękną utrzymaną w patriotycznym tonie homilię wygłosił ojciec gwardian, kustosz  Sanktuarium Ojców Bernardynów w Skępem - Dobromił Godzik.  Podczas mszy  poświęcono Sztandar Szkoły, który do świątyni został przyniesiony przez poczet sztandarowy rodziców: Mirosława Bombalickiego, Beatę Żołnowską i Małgorzatę Adamczyk.  Następnie wszyscy uczestnicy ( orkiestra OSP w Bożewie, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Mochowo i Ochotniczych Straży Pożarnych z Malanowa Starego i Ligowa, grupa powstańcza i taneczna, zaproszeni goście, uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy Ligowa i okolic) w   pięknym  pochodzie  przemaszerowali do szkoły.
Kolejna część uroczystości odbyła się już na sali gimnastycznej, która wystrojem nawiązywała do pamiętnych dla Ligowa i okolic wydarzeń 1863 roku.  Nauczyciele: Monika Pomierska i Adam Krzemiński  poprowadzili tę część uroczystości. Rozpoczęli ją od uczczenia minutą ciszy pamięci profesora Władysława Bartoszewskiego.  W dalszej części głos zabrała dyrektor szkoły, pani Maria Kierzkowska. Powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, dyrektor Delegatury  Urzędu Marszałkowskiego w Płocku - Michał Twardy, wizytator Kuratorium Oświaty delegatura w Płocku – Agnieszka Zalech, kierownik obwodu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Tomasz Dąbrowski, Starosta Sierpecki - Jan Laskowski,  Wójt Gminy Mochowo - Zbigniew Tomaszewski, Radni Gminy Mochowo z Przewodniczącą - Barbarą Kozakiewicz, proboszcz parafii Ligowo - ks. kanonik Andrzej Zembrzuski, dyrektorzy szkół z terenu gminy Mochowo, nauczyciele emeryci , pracownicy szkoły, absolwenci. Następnie zgromadzonym została przedstawiona historia szkoły w Ligowie oraz uzasadnienie wyboru Patrona. Uczyniły to panie Irena Wiśniewska i Ewa Jankowska.  Bardzo ważnym punktem uroczystości było odczytanie i przekazanie przez Wójta Gminy Mochowo, pana Zbigniewa Tomaszewskiego,  uchwały Rady Gminy w Mochowie w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ligowie imienia Powstańców Styczniowych. Momentem , na który wszyscy czekali było przekazanie Sztandaru Szkoły. Dyrektor szkoły  wręczając go uczniom, powiedziała:  „ przekazuję ten sztandar w Wasze ręce, nich ten sztandar będzie dla Was tym, co jest najlepsze, co jest ludzkie, co jest godne naśladowania. Należy on do tych symboli narodowych, które w trudnych dla Ojczyzny chwilach były hartem ducha i wolą zwycięstwa. Strzeżcie jego honoru i godnie mu służcie”.  W dalszej części uroczystości nastąpiła ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ. Poprowadziły je panie Elżbieta Kowalska, Ewa Sulińska i Marlena Rochowicz.  Zaszczytu wbijania gwoździ dostąpili honorowi goście i darczyńcy. Następnie odbyła się prezentacja Sztandaru, jego opis przedstawiła  pani Agnieszka Krzyżanowska. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie ślubowania. Tekst przysięgi przeczytała pani Agnieszka Różańska. Do ślubowania wystąpili: Marcin Rosiak reprezentujący Radę Rodziców, Grażyna Kowalska – Radę Pedagogiczną, w imieniu uczniów przysięgę złożyli: Adrian Mikołajczuk, Oliwia Lemańska, Martyna Jarzyńska, Aleksandra Zawadzka, Szymon Adamczyk, Paulina Świeżyńska, Karol Mikołajczuk, Franciszek Strupczewski, Tomasz Szpanowski   i Magdalena Rumianowska.  Po ślubowaniu nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zajął Wójt Gminy Mochowo, pan Zbigniew Tomaszewski. Serdecznie podziękował gościom za przybycie, docenił trud wszystkich, którzy zaangażowali się w działania mające na celu przygotowanie uroczystości. Pan Marszałek – Adam Struzik pogratulował trafności wyboru Patrona. Przekazał na ręce pani dyrektor książki o powstaniu styczniowym i cudzie nad Wisłą, mając nadzieję, że dobrze się przysłużą społeczności szkolnej.   Z wielką sympatią spotkało się wystąpienie pani Ireny Gumińskiej – dyrektora szkoły w Ligowie w latach 1967 – 1984. Gratulacje i podziękowania na ręce pani dyrektor składali przybyli goście i obdarowywali szkołę prezentami.
   Po uroczystościach oficjalnych rozpoczęła się część artystyczna. Oczywiste było, że nawiązywała ona treścią do wydarzeń 1863 roku, w których mieszkańcy Ligowa i okolic zapisali piękną kartę. Prowadzący tę część uczniowie  Joanna Adamczyk i Mateusz Skrzyński  przybliżyli  zebranym wiedzę dotyczącą powstania styczniowego, odczytali listę powstańców poległych w bitwie pod Koziołkiem.  Grupa uczniów z klasy 5. i 6. w strojach powstańczych, uzbrojona w kosy i strzelby rekonstruowała opisywane wydarzenia. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła publiczności grupa taneczna. Dziewczynki i chłopcy w ślicznych  strojach z epoki przykuwali uwagę wszystkich. Wspaniale się prezentowali i pięknie zatańczyli mazura i poloneza. Dopełnieniem uczniowskiego występu były pieśni powstańcze  zaśpiewane przez szkolny chór i   wiersze patriotyczne recytowane między innymi przez zuchów z gromady „Wesołe Niezapominajki”. Publiczność występ dzieci nagrodziła gorącymi brawami.   Za część artystyczną odpowiedzialne były panie Elżbieta Kowalska,  Irena Wiśniewska, Ewa Sulińska, Ewa Jankowska, Michał Pączkowski. 
     Ostatnim punktem programu uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Ufundowali ją dyrektor i rada pedagogiczna szkoły w Ligowie. Odsłonięcia tablicy dokonali Marszałek Adam Struzik, Wójt Zbigniew Tomaszewski, wizytator Kuratorium Agnieszka Zalech, ksiądz kanonik Andrzej Zembrzuski oraz dyrektor szkoły Maria Kierzkowska. 
     Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze. Pozostawiła niezatarte wspomnienia i dostarczyła wielu wrażeń. Z pewnością dzień  27 kwietnia 2015 roku na zawsze  wpisze się w historię  szkoły i środowiska. Głęboko wierzymy, iż przyczyni się do pogłębienia patriotyzmu i integracji lokalnej społeczności.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”

   Już po raz trzeci w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. W niedzielę 19 kwietnia 2015r zuchy z „11 GZ Wesołe Niezapominajki” rozdawały papierowe żonkile mieszkańcom Ligowa. W poniedziałek 20 kwietnia żonkile zostały rozdane w tutejszej Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych. Otrzymali je uczniowie oraz wszyscy pracownicy naszej szkoły.
Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Są symbolem pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile.
Patronat nad udziałem szkół w akcji ŻONKILE 2015 objął Minister Edukacji Narodowej.
Bardzo dziękujemy Pani Marzenie Juszczyk oraz rodzicom: P. Sylwii Sztupeckiej i P. Marioli Lemańskiej za pomoc przy wykonywaniu żonkili.

 Dodały: dh. Agnieszka Różańska-koordynator akcji, phm. Ewa JankowskaNIE dla wypalania traw

   Co roku w okresie wczesnej wiosny rusza program profilaktyczny, ukazujący szkodliwość wypalania traw. W związku z tym 8 kwietnia w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej z Ligowa. Swoją obecnością zaszczycili nas: Grzegorz Berger-Zastępca Prezesa OSP Ligowo, Zbigniew Peda-Naczelnik oraz druhowie: Rafał Witkowski, Daniel Kowalski i Piotr Grudziński. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość dowiedzieć się, jakie szkody i niebezpieczeństwa niesie za sobą wypalanie traw. Pogadanki na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego były ubogacone pokazem postępowania w razie wybuchu pożaru oraz udzielenia pierwszej pomocy. Uczniowie mogli się również przekonać o tym, jak trudna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca strażaka. Na koniec wszyscy mogli zobaczyć sprzęt, jakim dysponuje ligowska jednostka OSP. Każdy mógł też wsiąść do wozu strażackiego, którym panowie strażacy przyjechali na plac szkolny. Druhom strażakom serdecznie dziękujemy za prelekcję oraz ciekawe pokazy, dotyczące pożarnictwa i ochrony przed wypalaniem traw.

 Dodał: Adam KrzemińskiWarty przy grobie Pana Jezusa

   W wielką sobotę 4 kwietnia 2015r. zuchy z „11 GZ Wesołe Niezapominajki z Ligowa” pełniły wartę przy grobie Pana Jezusa w tutejszym kościele. Tym samym pokazały, że 'Zuch kocha Boga i Polskę'!
Warty przy grobie Pana Jezusa wpisały się już na stałe w zuchowy kalendarz. Dziękujemy zuchom i ich rodzicom.

 Dodały: dh. Agnieszka Różańska, phm. Ewa JankowskaNiedziela Palmowa

    Już po raz drugi społeczność naszej szkoły przeżywała wspólnie obchody Niedzieli Palmowej. Wraz z nadejściem Wielkiego Postu został ogłoszony w szkole konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Uczniowie z wielkim zapałem przystąpili do pracy, a „efekty” tych prac mogliśmy podziwiać minionej niedzieli. Pół godziny przed jedenastą zgromadziliśmy się na placu przed budynkiem szkoły, gdzie ks. proboszcz rozpoczął procesję. W uroczystym pochodzie rozpromienionym dziesiątkami pięknie zrobionych palm kroczyli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły w strojach apostołów i Izraelitów. Nie zabrakło oczywiście odtwórcy Chrystusa na osiołku. W uroczystości wzięła udział również orkiestra z Tłuchowa, ligowski chór, który wykonał Pasję oraz wielu parafian. W nasze radosne świętowanie włączył się także swoją obecnością Pan Wójt Zbigniew Tomaszewski. Procesja przeszła do kościoła, gdzie nastąpiło poświęcenie wszystkich palm, a następnie odprawiona została uroczysta Eucharystia. Na zakończenie Mszy św. ksiądz Andrzej w serdecznych słowach podziękował tym wszystkim, którzy swym zaangażowaniem przyczynili się do godnego przeżycia Niedzieli Palmowej. Rozwiązanie konkursu na najładniejszą palmę odbędzie się w Niedzielę Przewodnią, 12 kwietnia w kościele parafialnym w Ligowie.

 Dodał: Adam KrzemińskiTeatrzyk ze studia artystycznego ARKADA.

    Podczas przedstawienia pt. „ Po  Polsce podróże małe i duże”, dzieci poznały najbardziej znane miasta w Polsce: Gdańsk, Białystok, Olsztyn, Toruń, Warszawę, Poznań, Kraków, a także dowiedziały się, że Polska leży nad Bałtykiem, najdłuższa rzeka w Polsce to Wisła oraz, że Tatry znajdują się na południu Polski.
          Główną postacią inscenizacji był smok Bazyli. Bohater chcąc odwiedzić swojego dziadka w Krakowie, musiał odbyć podróż po całej Polsce opowiadając dzieciom o najciekawszych miastach naszego kraju i związanych z nimi legendami. Dzieci chętnie włączały się do zabawy z Bazylim i pomagały odpowiadać mu na pytania.

 Dodał: Elżbieta KowalskaWiosna, wiosna!

      Od  lat  w  naszej  szkole  zgodnie  z  tradycją  świętuje  się  nadejście  wiosny. Organizatorem  tegorocznej  zabawnej  i  radosnej  imprezy  pod  hasłem „ Gdzie się chowasz zimo?”,  byli nauczyciele klas I-III, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego. Pogoda dopisała, trochę słońca, trochę chmur i ciepły wiosenny wietrzyk, towarzyszył dzieciom podczas przemarszu ulicami wsi z marzannami i gaikami. Dzieci znalazły pierwsze oznaki wiosny, obserwowały zaćmienie słońca, Następnie wszyscy spotkali się na boisku szkolnym, gdzie spalono symbol zimy.

 Dodał: OrganizatorzyZaćmienie słońca

     20 marca 2015 r. obserwowaliśmy na niebie niecodzienne zjawisko zaćmienia Słońca. Powodem tego astronomicznego wydarzenia był Księżyc, który ustawił się na jednej linii między Ziemią, a Słońcem i przysłonił nam część tarczy Słonecznej. W Polsce mieliśmy częściowe zaćmienie i w zależności od położenia w naszym kraju zasłonięte było od 60 do nawet 76 procent tarczy Słońca. Pas całkowitego zaćmienia Słońca przebiegał tym razem głównie na Atlantyku. Zaćmienie Słońca nie jest czymś nietypowym na Ziemi i zdarza się od dwóch do pięciu razy w ciągu roku, w różnych rejonach naszego globu. W Polsce ostatnie zaćmienie Słońca było w styczniu 2011 r., natomiast kolejne będzie miało miejsce w 2026 r., ale podobnie jak te, będzie tylko częściowe. Tegoroczne zaćmienie Słońca było dokładnie obserwowane przez uczniów naszej szkoły, którzy zaopatrzeni w szkła ochronne, udali się przed budynek szkoły, aby podziwiać to wspaniałe zjawisko. Na całkowite zaćmienie Słońca, które jest najbardziej spektakularne, my Polacy będziemy musieli zaczekać jeszcze 120 lat.

 Dodał: Adam Krzemiński


Cyrk „Heca”

     4 marca uczniów naszej szkoły odwiedzili artyści z cyrkowej areny. W programie była żonglerka, magia/ iluzja, śmieszny klown, akrobacje, ekwilibrystyka, tresura zwierząt. Najwięcej radości dostarczyły dzieciom gry i zabawy z ich udziałem.

 Dodała: E. Kowalska


Pokaz pod hasłem:
„ Życie i kultura w średniowieczu”.

     Grupa artystyczna REKONSTRUKTO, zaprosiła uczniów naszej szkoły w podróż w czasie do wieków, kiedy zaprzęgano konie do karoc, kiedy rycerze zakuci w zbroje i z mieczami w ręku nie szczędzili wysiłku by bronić honoru i ojczyzny. Uczniowie usłyszeli interesujące historie i legendy, poznali rycerski ekwipunek i uzbrojenie,  obejrzeli zapierające dech w piersiach pojedynki. Uczestniczyli w pasowaniu na rycerza i próbie siły ciężkiego miecza, poznali prawo w średniowieczu – zakuwanie w dyby. Była to żywa lekcja historii, a przeżycia, na długi czas zostaną w pamięci każdego widza.

 Dodała: Elżbieta Kowalska


 Teatrzyk  w naszej szkole.

     Nasi uczniowie  mieli okazję spędzić godzinę w teatrze, który przyjechał do naszej szkoły. Przedstawienie nosiło tytuł  „Diabełek Fernando przepędza Lenia”. Główna bohaterka – Hiacynta miała bardzo trudne zadanie, mianowicie wypędzić lenia z diabełka, który tylko spał, nie chciał chodzić do szkoły, uczyć się. Hiacyncie pomogły leśne zwierzęta, które znalazły magiczny napój. Uczniowie nie tylko byli widzami, ale także brali udział w przedstawieniu. Na twarzach dzieci gościły uśmiechy, co oznaczało, że spektakl bardzo im się podobał.

 Dodała: Elżbieta Kowalska.  Zdjęcia: Ewa Jankowska.


Kochani Dziadkowie

     17 lutego 2015r. w naszej szkole odbyła się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas "0" oraz Punktu Przedszkolnego wraz z wychowawczyniami przygotowały część artystyczną dla swoich dziadków, a rodzice zorganizowali słodki poczęstunek. Impreza miała bardzo rodzinny charakter. Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły „Kaczuchy” i inne tańce oraz  zainscenizowały wiersz J.Tuwima „Rzepka”.  Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka na stałe wpisała się w kalendarz naszych szkolnych imprez.

 Dodały: E.Jankowska, A.Gruszewska, A.Różańska


 Wyjazd do teatru

     11 lutego uczniowie klas pierwszych i druga I a, I b i II pojechali do Teatru  Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na przedstawienie „ Jaś i Małgosia” w reżyserii Stefana Szaciłowskiego. Jaś i Małgosia, sympatyczne jeżyki i wiewiórki, zając, Baba Jaga i jej Kocur to bohaterowie spektaklu, w którym zwierzęta mówią ludzkim głosem i pomagają głównym bohaterom pokonać trudności. Dzieci poznały historię, w której zwycięża dobro i niewinność, a zło zostaje ukarane.

 Dodała: Aneta Kamińska


 Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego 2015 roku po raz drugi w Polsce obchodzony był Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji odbył się apel szkolny, na którym wszystkim uczniom naszej szkoły przypomniane zostały zasady korzystania z tego numeru. Ponadto dzieci uczulone zostały, aby na numery alarmowe nie wykonywały połączeń bez potrzeby i uzasadnienia. Na zakończenie spotkania uczniowie klas początkowych otrzymali telefony - zabawki, na których mogli ćwiczyć właściwe korzystanie z numeru 112.

 Dodała: Irena Wiśniewska 
Rozpoczęcie realizacji Projektu
„Nie będzie pszczół, nie będzie nas”

  15 stycznia 2015 r. w naszej szkole miało miejsce rozpoczęcie Projektu promującego ochronę pszczołowatych. W nazwie projektu „Nie będzie pszczół, nie będzie nas” znalazło się odniesienie do słów Alberta Einsteina, który powiedział „Jeżeli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia” Celem projektu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej w zakresie ochrony pszczołowatych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkoły w Ligowie oraz lokalnej społeczności, a także rozwijanie wśród uczestników projektu poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Czas realizacji projektu przewidziany jest od stycznia do listopada br. W ramach rozpoczęcia projektu w/w dniu w budynku szkoły odbyło się spotkanie organizacyjno-promocyjno - informacyjne. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz nauczyciele. Podczas spotkania zostały przekazane informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie. Następnie koordynator projektu przekazał harmonogram działań związanych z projektem. Bardzo ciekawym punktem spotkania było wystąpienie zaprzyjaźnionego pszczelarza z pasieki w Tłuchowie, który zaprezentował swój warsztat pracy. Harmonogram działań projektu jest bardzo bogaty: od prezentacji i pokazów multimedialnych po wizytę w pasiece oraz różne konkursy związane z promocją życia pszczołowatych.

 Dodał: Koordynator projektu Adam Krzemiński


 Bal karnawałowy dla dzieci.

     Dzieci z przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas I – III przybyły na tegoroczny bal w przebraniach:  księżniczek, królewiczów, wróżek, dam dworu, rycerzy, piratów, postaci z bajek, byli przedstawiciele różnych zawodów i zwierzęta. Nauczyciele w przebraniach powitali wszystkich uczestników  okrzykiem ; „ hip hip, hura”. Witamy wszystkie wróżki „ hip hip, hura”, witamy wszystkie królewny „ hip hip, hura”… Bal rozpoczęły tańce w parach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy: „ taniec par obwiązanych serpentyną”, „ taniec z balonem”, „ taniec z czapką Mikołaja” itp. Nie zabrakło swobodnych zabaw i pląsów. Bal zakończył taniec wyciszający – utworzenie dwóch kół i wspólny taniec przy piosence „ Bo nasze przedszkole to jedna rodzina”.

 Dodali: Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej


 Choinka szkolna

     Tradycyjnie jak to bywa w karnawale, 17 stycznia Komitet Rodzicielski zorganizował dla uczniów naszej szkoły choinkę. Uroczystość odbyła się na sali sportowej. Do tańca przygrywał zespół muzyczny COMPACT, a wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Największą radość sprawiło dzieciom przybycie Świętego Mikołajka z workiem pełnym prezentów. Po rozdaniu paczek, były wspólne tańce z Mikołajem, rodzicami, nauczycielami i gośćmi przybyłymi na zabawę choinkową. Do zobaczenia za rok!

 Dodał: Nauczyciele


 23 finał WOŚP

   5 wolontariuszy warszawskich i kilku przybocznych pracowało w dniach od 7 do 11 stycznia w naszej szkole na  tegoroczny finał  WOŚP. W sztabie znalazła się  Natalia Dziarkowska, Joanna Adamczyk, Marta Żołnowska, Zuzanna Sikorska wraz z opiekunami; Anetą Kamińską, Grażyną Kowalską i Elżbietą Kowalską. W tym roku pieniądze zbierano dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Wzorem lat ubiegłych w szkole odbyła się loteria fantowa, projekcja filmu, zbiórka pieniędzy do puszek na terenie szkoły, miejscowych zakładów pracy i na terenie Urzędu Gminy w Mochowie. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tegoroczne granie z Jurkiem Owsiakiem.                                                                     

Wolontariusze WOŚP


 „Bajkowe jasełka” w kościele w Ligowie

   4 stycznia uczniowie naszej szkoły ponownie zaprezentowali Jasełkę. Tym razem wystąpili przed większą publicznością. Występ został, bowiem połączony z niedzielną Mszą świętą, na którą przybyło wielu parafian oraz gości. Podobnie jak w szkole, Jasełka została przeplatana pięknymi kolędami, których treściowe bogactwo  podkreślało atmosferę Betlejemskiej nocy. Po skończonym występie głos zabrał ks. proboszcz Andrzej Zembrzuski, który gorąco podziękował nauczycielom za przygotowanie, a w sposób szczególny młodym wykonawcom za ich pełen poświęcenia trud. Ks. Andrzej nawiązał także do treści tegorocznej Jasełki, która ukazywała przybycie do Dzieciątka Jezus różnych postaci z bajek. Mimo, iż „bajkowe osoby” są fantastyczne, niosą ze sobą realne przesłanie, jakim być człowiekiem, aby swoim życiem nieść zawsze miłość, której źródłem jest Betlejemski Żłóbek. Występ zakończył się owacją zgromadzonych na stojąco, co pokazuje, że warto zadać sobie trud, który potem owocuje dobrym rezultatem.

 Dodał: Adam Krzemiński


 Jasełka w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

   W tym roku w naszej szkole jasełka miały bajkowy charakter.  Pani dyrektor Maria Jolanta Kierzkowska powitała wszystkich gości. Następnie głos zabrał wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski, życząc wszystkim  spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Do stajenki na melodie znanych kolęd przyszły znane postacie z bajek i nie tylko: dziewczynka z zapałkami, Jaś i Małgosia, Pinokio, Smerfetka, Czerwony Kapturek, pszczółka Maja,  Herod ze swą diabelską eskortą, Calineczka, sierotka Marysia, Kopciuszek, stary rybak. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki: „Maleńka miłość”, „Gdy ziemię cichym snem”, „Znak pokoju”, „Gore gwiazda” zaprezentowali chór szkolny i schola. Natomiast Maja i Asia zagrały na kayboardzie, Majka na skrzypcach, Pan Adam na trąbce, a  nauczyciele na instrumentach perkusyjnych. Podczas „Kolędy dla nieobecnych” zapłonęły zimne ognie, a zuchy przekazały na ręce Pani Dyrektor Betlejemskie Światełko Pokoju.

Jasełka przygotowali:  Ewa Sulińska, Elżbieta Kowalska, Ewa Jankowska i Adam Krzemiński. Wyjazd do teatru

   19 grudnia 2014 r. szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie uczestniczyli w wycieczce do teatru w Płocku. Obejrzeli tam niezwykle poruszającą historię samotnego skąpca Scrooge'a, który każde Święta Bożego Narodzenia spędza w łóżku, wychodząc z założenia, że na święta nie warto marnować czasu ani pieniędzy.
Po spektaklu uczniowie mieli okazję obejrzeć kulisy teatru: zwiedzić pracownię krawiecką, fryzjerską i inne.

 Dodały: Małgorzata Adamczyk, Irena Wiśniewska DOKARMIAMY ZWIERZĘTA W LESIE

   10.12.2014 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się do lasu, aby dostarczyć zwierzętom karmę. Wśród przysmaków dla leśnych ulubieńców znalazły się: marchewka,  ziemniaki, buraki, owies, słonecznik, siano, oraz  jabłka. Dzieci zobaczyły w lesie paśnik, w którym systematyczne uzupełniają karmę myśliwi. Udało się też przedszkolakom zaobserwować sikory, które zapewne jako pierwsze skorzystały ze słonecznika  wysypanego  w paśniku. Grudniowy las wyglądał pięknie. Dzieci podziwiały też pola okryte szronem, nad którym leniwie zza chmur wyglądało słońce. 

 Dodały: Ewa Jankowska Agnieszka Gruszewska Andrzejki

   Andrzejki mają niezaprzeczalnie charakterystyczny klimat. Pomysłów na andrzejkowe wróżby jest całe mnóstwo. Kiedyś zaszczytu wróżb andrzejkowych doświadczały tylko panny, a przepowiednie dotyczyły wyłącznie miłości. Teraz wróżą wszyscy niezależnie od wieku, płci i stanu cywilnego i na wszystkie tematy: od uczuć, przez przyszłe zawody, finanse czy szkolne „przewidywania”, a wszystko z przymrużeniem oka, bo to przecież zabawa. Uczniowie klas młodszych wróżyli z łódeczek na wodzie, andrzejkowych serc, były andrzejkowe kubeczki, kolorowe karteczki, magiczny krąg, kwiatowa wróżba, wróżba z butelką i wiele innych. Największe emocje towarzyszyły  przy ustawianiu butów w kolejce do drzwi. Zabawę andrzejkową zorganizowały panie : E. Kowalska, G. Kowalska, A. Kamińska.

 Dodała; E. Kowalska


 Teatrzyk ze studia artystycznego ARKADA.


  Podczas przedstawienia pt. „Po  Polsce podróże małe i duże”, dzieci poznały najbardziej znane miasta w Polsce: Gdańsk, Białystok, Olsztyn, Toruń, Warszawę, Poznań, Kraków, a także dowiedziały się, że Polska leży nad Bałtykiem, najdłuższa rzeka w Polsce to Wisła oraz, że Tatry znajdują się na południu Polski.
          Główną postacią inscenizacji był smok Bazyli. Bohater chcąc odwiedzić swojego dziadka w Krakowie, musiał odbyć podróż po całej Polsce opowiadając dzieciom o najciekawszych miastach naszego kraju i związanych z nimi legendami. Dzieci chętnie włączały się do zabawy z Bazylim i pomagały odpowiadać mu na pytania.

 Dodała; Elżbieta Kowalska  


 DO NIEPODLEGŁEJ


  Chlubną tradycją naszej szkoły stało się prezentowanie w miejscowym kościele parafialnym części artystycznej z okazji ważnych wydarzeń historycznych. 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości i właśnie z tej okazji w niedzielę 9 listopada po Mszy św. zuchy z Gromady „Wesołe Niezapominajki” i uczniowie z klas 4 – 6 zaprezentowali zgromadzonym w świątyni przedstawienie „Do Niepodległej”. Recytowane przez czwartoklasistki wiersze zmuszały do refleksji, bo przypominały o wydarzeniach z okresu walk o niepodległość. Zaśpiewane przez chór szkolny pieśni: Rota, Legiony, O mój rozmarynie, Białe róże, Ojczyzno ma obudziły w słuchaczach uczucia miłości i dumy narodowej.

.

 
JESIENNA WYPRAWA ZUCHÓW
I ŚWIATOWY DZIEŃ MARSZU
- SŁUPIA 2014
 

     4.10.2014 „Wesołe Niezapominajki” udały się na „Jesienną Wyprawę Zuchów” i „Światowy Dzień Marszu” do Słupi.  Organizatorami tej imprezy w powiecie sierpeckim były TKKF „Kubuś” i Komenda Hufca ZHP w Sierpcu. Zuchy mogły cieszyć się pobytem na świeżym powietrzu, maszerując po lesie.  Zdobyły również  sprawność „PRZYRODNIKA”. Realizacja zadań podczas spaceru po lesie sprawiła zuchom wiele radości. Dzieci zaprojektowały strój dla szyszkowego dziadka, śpiewały piosenki i pląsy o tematyce przyrodniczej,  rozpoznawały gatunki drzew, wykonały też rzeźbę „zwierzojerza”. Nie zabrakło też harcerskiej grochówki i kiełbasek pieczonych nad ogniskiem. Zuchy zdobyły pamiątkowy puchar oraz dyplom. 

  Dodała: E. Jankowska, M. Daniszewska
 

 
Prace porządkowe nad miejscami pamięci narodowej.
Pamiętać o przodkach to nas wspólny obowiązek.

     W sobotę, tj. 4 października  już od wczesnych godzin porannych rozpoczęliśmy prace ogrodniczo-porządkowe przy Pomniku Uczestników Powstania Styczniowego, którego uroczyste odsłonięcie odbyło się 28 kwietnia 2013 roku. Jest to jedno z miejsc, nad którym nasza szkoła sprawuje opiekę. Posadzono tuje, odmalowano metalowe elementy, posprzątano i odświeżono teren wokół pomnika. Prace zakończyło wspólne układanie wieńca i zapalenie zniczy.
     Natomiast przed listopadowym świętem od czyszczenia pomnika i grabienia liści, porządki rozpoczęli uczniowie klasy piątej z wychowawcą. Na zakończenie oddali hołd poległym, odmawiając wspólną modlitwę.
    Drugim miejscem, którym opiekują się zuchy, jest pomnik „ Ku czci  pomordowanych Polaków w latach 1939-1945”. Tu również wykonano prace porządkowe. Złożono wieniec i zapalono znicze.
     Wszystkie te działania mają na celu budzenie szacunku dla dokonań pokoleń, które swoim patriotyzmem i wielką ofiarnością budowało kulturę narodową.   Ponadto służą angażowaniu młodego pokolenia i społeczności lokalnej w opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

  Nauczyciele i uczniowie SP im. Powstańców Styczniowych w Ligowie   Wyjazd do kina


    Uczniowie klas I, II i dzieci z oddziału przedszkolnego obejrzeli na dużym ekranie uskrzydlaną opowieść o najbardziej rezolutnej pszczółce świata w zupełnie nowej odsłonie. Sympatyczna Maja i jej przyjaciele przeżywają nowe przygody. Jest to potężna dawka znakomitej zabawy i pozytywnych emocji. Film spodobał się widzom, ponieważ pszczółka ma wszystkie potrzebne cech, by stać się ulubienicą dzieci. Jest niepokorna, niezależna, mądra i przyjacielska.

 Dodała: Kamińska Aneta, Kowalska Elżbieta, Kowalska Grażyna Informacja na temat przeprowadzonej zbiórki publicznej przez Komitet Społeczny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie na terenie Województwa Mazowieckiego     

 Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Komitet Społeczny przy Szkole Podstawowej w Ligowie o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiorki publicznej, Marszałek Województwa Mazowieckiego zezwolił na przeprowadzenie zbiórki publicznej             ( Decyzja nr 11/2014 z dnia 08.07.2014 r.). Na subkonto z dobrowolnych wpłat wpłynęło   2573,58 zł, ze sprzedaży cegiełek wartościowych wpłynęło 5270,00 zł. Zebrane środki pieniężne o łącznej wartości 7843,58 zł zostały przeznaczone na:
- zakup sztandaru i drzewca, młotek ozdobny do przybijania pamiątkowych gwoździ w drzewcu,
- zakup strojów galowych dla pocztu sztandarowego,
- pokrycie kosztów odtworzenia strojów powstańców styczniowych. Komitet Społeczny przy Szkole Podstawowej w Ligowie PODAJ POMOCNĄ DŁOŃ

  Pod takim hasłem w naszej szkole odbyła się zbiórka potrzebnych artykułów dla Fundacji LEŚNE ZACISZE  z Sokołowego Kąta koło Siemiątkowa. Dzieci, nauczyciele i rodzice ofiarowali pościel, koce, firany, obrusy, ceraty, kubki… Zebrane przedmioty bardzo przydadzą się wszystkim tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
 
  Za wielką hojność – dziękujemy.

Dodali –  nauczyciele SP Ligowo

 W MUZEUM DIECEZJALNYM W PŁOCKU

    24 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły gościli w murach Muzeum Diecezjalnego w Płocku. W trakcie zwiedzania obejrzeli bezcenne skarby tej zasłużonej placówki. W Skarbcu mogli podziwiać min. kielich księcia Konrada Mazowieckiego czy relikwiarz hermowy św. Zygmunta. Dech w piersi zapierał widok pięknej kolekcji monstrancji. Wszystkim uczestnikom wycieczki bardzo podobała się również wystawa „Żołnierze Niepodległości”. Szczególną uwagę zwrócili na pamiątki związane z powstaniem styczniowym. Stroje, broń, biżuteria i sztandary z tego okresu przykuwały uwagę. Opowieści księdza przewodnika i oglądane eksponaty bardzo poszerzyły wiedzę uczniów na temat Patrona naszej szkoły.
        Pobyt w Muzeum Diecezjalnym w Płocku był niezapomnianą lekcją historii!

Dodały – I. Wiśniewska, M. Adamczyk, A. Zbuchalska

 Dzień Jana Pawła II

    22 października od 36 lat jest związany z osobą Jana Pawła II. Tego właśnie dnia, w 1978 roku rozpoczął on uroczyście swój pontyfikat. Natomiast od 2011 roku, dzień ten jest w Kościele katolickim dniem kultu Papieża Polaka, czyli liturgicznym wspomnieniem św. Jana Pawła II. W ten nieco chłodny dzień, nasza społeczność szkolna spotkała się w ligowskiej świątyni, aby uczcić tego wielkiego Rodaka. Schola dziecięca pod kierunkiem p. katechety przygotowała montaż słowno-muzyczny, wspominający dzieła Jana Pawła II. Papieskie pieśni przypomniały nam o wielkości Jego przesłania i charyzmatycznej świętości, którą nosił w sobie aż po kres swego ziemskiego życia. Po chwilach wspomnień przyszedł czas na modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Dzieci ze szkolnego Kółka Różańcowego poprowadziły modlitwę różańcową, którą zakończył ks. Proboszcz modlitwą do świętego Papieża. Na zakończenie wszyscy udaliśmy się przed kościół, by złożyć znicze przed pamiątkową tablicą i przez chwilę pomyśleć nad ideałami, których przykład dał nam swoim życiem Jan Paweł II.

Dodał: Adam Krzemiński

 Wspominamy ofiary II wojny światowej

   W niedzielę, 12 października w kościele parafialnym w Ligowie odbyła się Eucharystia w intencji ofiar II wojny światowej, wywodzących się z terenu Ligowa oraz naszej parafii. Okazją była 70 rocznica egzekucji na mieszkańcach Źródeł. Uroczystości, przewodniczył Ksiądz Proboszcz, który podkreślił, jak cenny dar za Ojczyznę oddała nasza społeczność. Tragiczna wojna pochłonęła w sumie 150 ofiar z Ligowa i okolic. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie przy pomniku Powstańców Styczniowych odbył się Apel poległych. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Rady Pedagogicznej z oraz zuchy z naszej szkoły. Apel poległych zakończyło złożenie symbolicznej wiązanki oraz zapalenie zniczy.

Dodał: Adam Krzemiński

 Cyrk

      3 października zawitał w naszej szkole cyrk „ Szok” z nowym programem. Uczniowie obejrzeli żonglerkę, akrobacje, iluzję, na scenie pokazał się wesoły klown. Odbyły się również konkursy dla dzieci, które uatrakcyjniły wspaniałą zabawę.

Dodała: E. Kowalska

 Rozstrzygnięcie Powiatowego Finału Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”

     1 października 2014 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Finału Konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.
Organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Mazowieckiego, współorganizatorem Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – pan Adam Struzik. 
Celem Konkursu było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa  w ruchu drogowym najmniej chronionych jego uczestników, tj. dzieci i młodzieży szkolnej.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
część I - teoretyczna - w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników Finału powiatowego z zakresu przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
część II - praktyczne sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem na rowerowym torze przeszkód.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły: w kategorii dziewcząt z klas IV-VI szkół podstawowych II miejsce zajęła Joanna Adamczyk uczennica klasy V, w kategorii chłopców z klas IV-VI szkół podstawowych III miejsce zajął Norbert Świeżyński  uczeń klasy VI.

Dodała: Małgorzata Adamczyk


 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

    30 września 2014 roku przedszkolaki z naszej szkoły obchodziły swoje święto – Dzień Przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnych występów, podczas których dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne przybyłym gościom. Po ślubowaniu  Pani Dyrektor dokonała  pasowania dzieci na przedszkolaka i  starszaka. Zaproszeni goście wzięli udział w konkursie na najszybciej nadmuchany balon. Gotowe baloniki wręczono dzieciom i udano się na wspólny przemarsz ulicami Ligowa. Maluchy podczas przedszkolnej parady śpiewały swój hymn. Po powrocie wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Następnie wręczono chłopcom upominki z okazji ich święta. Uroczystość zakończyła się wspólnym biciem rekordu Guinnessa w największej ilości dzieci jednocześnie myjących ząbki.

Dodała: Ewa Jankowska, Monika Daniszewska Sprzątanie Świata

Już po raz 21 ruszyła największa ekologiczna akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2014”. Celem tegorocznej kampanii jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez unikanie tworzenia odpadów i selektywną zbiórkę odpadów. Nasza szkoła włączyła się do akcji i posprzątała teren wokół szkoły, plac zabaw, boisko i okoliczne ulice.

Dodała: Kowalska Elżbieta My już wybraliśmy…

Samorządy klasowe:


Klasa Ia
 • Rosiak Maciej
 • Zarzycka Klaudia
 • Grudziński Bartosz

  Klasa Ib
 • Kopyciński Kamil
 • Adamczyk Szymon
 • Rutkowska Julia

 • Klasa II

 • Kruszewska Sara
 • Leszczyńska Aleksandra
 • Świeżyńska Paulina

 • Klasa III
 • Kamiński Maciej
 • Grudziński Mateusz
 • Mikołajczuk Karol

 • Klasa IV
 • Bombalicka Natalia
 • Borowska Andżelika
 • Grodnicka Oliwia

 • Klasa V
 • Skrzyński Mateusz
 • Pączkowska Maja
 • Szpanowski Hubert
 • Klasa VI
 • Dziarkowska Natalia
 • Lisiecka Karolina
 • Przybojewska Patrycja
 • Dodała: Wiśniewska Irena

   Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

  - Do widzenia, lesie zielony,
  - do widzenia, rzeko pluszcząca,
  - do widzenia, szpaki i wrony
  - żeglujące wysoko do słońca.
  - Witaj szkoło, oto wracamy…


     1 września w Kościele Parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny rozpoczął się nowy rok szkolny. Po mszy uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się przy  pomniku Miejscu Pamięci Narodowej. Chór szkolny pod opieką Pani Ewy Sulińskiej odśpiewał hymn państwowy. Phm. Ewa Jankowska z zuchami przygotowała apel pamięci, poświęcony tym, którzy zginęli w walce o wolność naszej Ojczyzny. Minutą ciszy oddano hołd poległym. W imieniu Urzędu Gminy w Mochowie wieniec złożyła Pani Jadwiga Przedpełska, do społeczności uczniowskiej Pani dyrektor Maria Jolanta Kierzkowska, zuchy zapaliły znicz.
     Następnie wszyscy udali się do szkoły i znowu ożyły szkolne mury i wypełniły się dziecięcym gwarem. Pani dyrektor w ciepłych słowach powitała uczniów, przedstawiła wychowawców klas. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów i dzieci z oddziału przedszkolnego dla których ten dzień jest niezwykle ważny, ponieważ rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Życzyła wszystkim aby zawsze z uśmiechem przychodzili do szkoły, uczyli się z przyjemnością, kończąc słowami „ Rok 2014/2015 zwany Rokiem Spełniania Marzeń uważam za otwarty”.
     Głos zabrała Pani Jadwiga Przedpełska Wójt Gminy Mochowo.
     Po części oficjalnej uczniowie udali się na pierwsze powakacyjne spotkanie z wychowawcami, którzy przekazali informacje dotyczące planu lekcji, terminu pierwszego zebrania i przygotowania się do pierwszego dnia nauki. Odbyły się rozmowy na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i domu. Dla większości dzieci było to również okazją do spotkania z rówieśnikami po dwóch wakacyjnych miesiącach.

  Dodała: Kowalska Elżbieta


   Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Ligowie.

       Historia naszej szkoły sięga XIX wieku. Jest bogata w wydarzenia historyczne, piękna i długa. Jednym z takich wydarzeń jest Powstanie Styczniowe z 1863 r. , które było ostatnim i najdłuższym powstaniem narodowym Polaków w XIX wieku w walce o odzyskanie niepodległości. Był to zryw wymagający odwagi, wiary, bezgranicznego poświęcenia a nawet męczeństwa. Na naszym terenie zaczęto formować małe oddziały do walki z Moskalami. Jeden z takich oddziałów został założony pomiędzy wsiami Wólka, Gozdy i Czermno, w miejscu zwanym Okrągły Borek. Poległo tam 17 powstańców, w tym kapelan oddziału. Aby uczcić te wydarzenia na parafialnym cmentarzu w 150 rocznicę Powstania Styczniowego, odbyły się piękne uroczystości patriotyczne połączone z odsłonięciem Pomnika Uczestników Powstania Styczniowego. Te wydarzenia w głównej mierze zadecydowały o wyborze patrona. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły okazało się, że zdecydowaną większość głosów uzyskało imię „Powstańców Styczniowych”. Bohaterowie wydarzeń z 1863 r. skupiają takie wartości jak patriotyzm, wolność, odpowiedzialność, wiarę i dobro.
         Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Gminy w Mochowie podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ligowie. Z dniem 15 lipca 2014 r. pełna nazwa Szkoły Podstawowej w Ligowie brzmi : Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie.
      Według szkolnej społeczności istnieje potrzeba skupienia uwagi dzieci i młodzieży wokół ideałów, które byłyby im bliskie i zrozumiałe, godne naśladowania, integrujące lokalne środowisko. Obrzędowość  związana z patronem wzbogaci tradycje szkoły, która zyska swoją indywidualną tożsamość.

    Dyrekto Szkoły Podstawowej      
  im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
  Maria Jolanta Kierzkowska      

   
    Aktualnosci_2013_2014 | Aktualności_2012/2013   |  Aktualności_2011/2012   |  Aktualności_2010/2011   |  Aktualności_2009/2010   |  Aktualności_2008/2009